Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie55
 • studenci66
 • absolwenci21
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe83
 • inne15
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Konferencyjne Santander | VIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

organizator:

Bank Santander

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2022

Stypendium Konferencyjne Santander | VIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych, wymiana poglądów i doświadczeń między studentami, a także umożliwienie nawiązywania współpracy między zespołami badawczymi.

Aby aplikować:

Zarejestruj się na platformie Santander Scholarships i aktywuj konto – na adres e-mail dostaniesz link aktywacyjny (jeżeli posiadasz już konto na platformie nie musisz tego robić ponownie).
Zaloguj się na platformie
Na stronie programu wyciśnij czerwony przycisk widoczny po prawej stronie „Aplikuj” oraz uzupełnij i wyślij formularz – otrzymasz potwierdzenie mailowe.

Warunkiem przyznania stypendium jest prawidłowa rejestracja na Sesję, przesłanie niezbędnych dokumentów oraz udział on-line w Sesji w dniach 01-03.12.2022 roku z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Prelegentami i autorami prac podczas Sesji (zarówno referatów, jak i posterów) mogą być wyłącznie studenci studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich), którzy nie posiadają następujących tytułów i stopni naukowych: mgr, mgr inż., dr., dr. hab., dr. inż., dr hab. inż., prof. nadzw., prof. zw. Wyjątkiem jest sytuacja gdy student posiada tytuł mgr lub mgr inż., ale jest w dalszym ciągu studentem pierwszego lub drugiego stopnia studiów. Współautorami prac mogą być wyłącznie studenci, w tym zagraniczni, którzy przebywają w Uczelni w ramach programu ERASMUS lub współpracujący z danym studenckim kołem naukowym.

Streszczenia referatów oraz posterów w wersji elektronicznej (w formacie .docx) oraz skan oświadczenia o przekazaniu praw autorskich (w formacie pdf) należy przesyłać do 30 października 2022 roku do godziny 24:00 na adresy:

b.arch-bud@zut.edu.pl – Blok Architektury i Budownictwa

b.bio@zut.edu.pl – Blok Biomedyczny

b.chem@zut.edu.pl – Blok Chemiczny

b.eko-praw@zut.edu.pl – Blok Ekonomiczno-Prawny

b.ros-przy@zut.edu.pl – Blok Roślinno-Przyrodniczy

b.tech@zut.edu.pl – Blok Techniczny

b.zwie@zut.edu.pl – Blok Zwierzęcy

W e-mailu należy wskazać formę prezentacji (referat czy poster).

Streszczenie powinno być napisane w programie Microsoft Office Word kompatybilnym z wersją Microsoft Office Word 2010 lub nowszą zgodnie ze wzorem streszczenia na Sesję. Każde nadesłane zgłoszenie jest potwierdzane drogą elektroniczną. Prace zgłoszone po terminie nie zostaną zakwalifikowane do Sesji!

Streszczenie nie może przekraczać jednej strony A4 wraz z ewentualnymi tabelkami lub wykresami (prosimy korzystać ze wzoru streszczenia).

Wszelkie zmiany dotyczące: autorów, współautorów, osób referujących, jak również tytułu i treści pracy zgłoszonej na sesję można dokonać wyłącznie e-mailowo przesyłając odpowiednio na wskazane powyżej adresy do dnia 4 listopada 2022 r. Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane!

Uwaga! Istotnym warunkiem zamieszczenia streszczenia w materiałach konferencyjnych jest przesłanie przez wszystkich autorów oraz współautorów streszczenia oświadczenia o przekazaniu praw autorskich stanowiących załącznik 2 do regulaminu Sesji. Dopuszcza się przesłanie podpisanego i zeskanowanego druku w wersji elektronicznej na adres sesjazut@zut.edu.pl. Termin na przesłanie oświadczenia – przekazanie praw autorskich mija 30 października 2022 roku.

Uczestnicy są zobowiązani do pobrania darmowego programu Microsoft Teams i zarejestrowania się w nim z wykorzystaniem adresu e-mail podanym w niniejszym zgłoszeniu.

Informacje pochodzą ze strony: app.becas-santander.com

Inne stypendia dla studentów znajdziecie  w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!