Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Klubu ZONTA dla studentek warszawskich uczelni artystycznych

organizator:

Klub ZONTA Warszawa

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.10.2016
termin rozstrzygnięcia: 20.11.2016

Stypendium Klubu ZONTA dla studentek warszawskich uczelni artystycznych

O stypendium może ubiegać się studentka warszawskiej uczelni, w pierwszej kolejności – artystycznej, która:

 • uzyskała wszystkie zaliczenia w poprzednim roku akademickim ze średnią minimum 4,
 • studiuje na studiach stacjonarnych i nie jest na pierwszym albo ostatnim roku programu studiów,
 • korzysta ze zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • została zakwalifikowana przez Komisję Statusu Kobiet Klubu, zwaną dalej stypendialną.

Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek studentki złożony do Klubu pocztą elektroniczną z wykorzystaniem wzoru wniosku dostępnego poniżej. Wzór wniosku jest załączony do Regulaminu i stanowi jego część.

Termin składania wniosków na zontawa@poczta.onet.pl upływa 31 października 2016.

O przyznaniu stypendium Klub powiadomi kandydatkę pocztą internetową do 20 listopada 2016.

Stypendium wypłaca się dwa razy w roku akademickim – do 30 listopada 2016 za pierwszy semestr i do 31 marca 2017 za drugi semestr, przy czym za koniec drugiego semestru uznaje się dzień 30 czerwca 2017.

Informacja nadesłana przez organizatora.

Kontakt

Klub ZONTA Warszawa


tel. 602 576 644
zontawa@poczta.onet.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek
Regulamin