Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci15
 • absolwenci12
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe5
 • socjalne5
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie7
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd17
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Kazimierzowskie – edycja 2010, Radom – miasto wielkich ludzi

organizator:

Stowarzyszenie Radomian w Warszawie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.06.2010

Stypendium Kazimierzowskie – edycja 2010, Radom – miasto wielkich ludzi

STYPENDIUM KAZIMIERZOWSKIE – EDYCJA 2010 „Radom – miasto wielkich ludzi”

 • Masz ciekawe pomysły na rozwój naszego miasta i regionu?
 • Dużo działasz na rzecz szkolnych i lokalnych społeczności?
 • Stypendium Kazimierzowskie jest adresowane do ciebie!

Tegoroczne motto przewodnie nawiązuje do Radomia jako miejsca inspirującego do twórczej pracy. Dowodem na to są sylwetki i działalność znanych (i nieznanych) radomian. Zastanawiamy się jak będą wyglądały lokalne społeczności w przyszłości? Jak miasto może lepiej wykorzystać potencjał swoich niebanalnych i twórczych mieszkańców – tych, których znamy, jak i tych, o których nie wszyscy słyszeli, ale ich działalność może być dla nas inspiracją.

OPIS STYPENDIUM

„Stypendium Kazimierzowskie” jest formą wsparcia dla uczniów i absolwentów, którzy wyróżniają się pracą i udziałem w inicjatywach na rzecz Radomia oraz Ziemi Radomskiej, dbają o tradycję i dobre imię Miasta i mają ciekawe pomysły związane z jego rozwojem. Stypendium to propozycja Stowarzyszenia Radomian w Warszawie oraz grona prywatnych osób, których celem jest aktywizacja młodych ludzi, mających powyższe wartości na uwadze.

FORMA
W ramach programu stypendialnego przyznane zostanie co najmniej jedno Stypendium Kazimierzowskie w wysokości 4.000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 400 zł (od października 2010 r. do lipca 2011 r.). Dodatkowo, oprócz głównego stypendium (lub stypendiów) przyznane może być wyróżnienie w wysokości 500 zł. O Stypendium mogą ubiegać się uczniowie radomskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości.

JAK PRZYGOTOWAĆ APLIKACJĘ STYPENDIALNĄ?
Stypendium zostanie przyznane na podstawie oceny punktowej przesłanych aplikacji, dokonywanej przez Kapitułę Stypendium Kazimierzowskiego. Stypendium zostanie przyznane osobie (lub osobom), które zdobędą najwięcej spośród możliwych do uzyskania 100 punktów przyznawanych na podstawie trzech elementów:

(1) Praca Indywidualna (max 45 pkt.)

Przygotuj pracę indywidualną nawiązującą do motta “Radom – miasto wielkich ludzi”, w dowolnej formie, np. pisemnej pracy, założeń autorskiego projektu, reportażu, eseju, prezentacji multimedialnej, filmu – liczą się przede wszystkim kreatywność i nowatorstwo!

(2) Formularz A – Omówienie działań na rzecz Radomia i Ziemi Radomskiej (max 45 pkt.)

Dodatkowo zaprezentuj swoje dotychczasowe działania na rzecz Radomia i lokalnych (w tym szkolnych) społeczności – będą one oceniane m.in. pod względem zakresu aktywizacji otoczenia oraz ich oryginalności.

(3) Formularz B – Wyniki w nauce (max 10 pkt.)

Aplikacja stypendialna składa się z czterech dokumentów: Praca Indywidualna, Omówienie działań na rzecz Radomia i Ziemi Radomskiej (Formularz A), Wyniki w nauce (Formularz B) oraz Formularz Zgłoszeniowy.

TERMINY I SPOSÓB WYSYŁANIA APLIKACJI

Termin składania aplikacji upływa 30 czerwca 2010 r.

Elektroniczną wersję wszystkich czterech dokumentów składających się na Aplikację Stypendialną w jednym z powszechnie akceptowalnych formatów (Word, Power Point, PDF, ODF, OOXML, MPEG) należy przesłać na adres:

stypendium.kazimierzowskie@wp.pl

(w przypadku, gdyby objętość materiałów uniemożliwiała ich przesłanie pocztą elektroniczną, prosimy o wysłanie ich kopii na płycie CD na adres podany poniżej).

Dodatkowo, podpisany Formularz Zgłoszeniowy oraz Formularz B należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Radomian w Warszawie
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
z dopiskiem „Stypendium Kazimierzowskie”

Ogłoszenie wyników nastąpi 20 lipca 2010 r.

Regulamin programu jest dostępny na stronie Stowarzyszenia.

Informacje pochodzą ze strony www.radomianie.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Radomian w Warszawie
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

stypendium.kazimierzowskie@wp.pl
www.radomianie.pl