Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • naukowe36
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie34
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium językowe w Instytucie Goethego w Schwäbisch Hall

organizator:

Urząd Miasta Zamość

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.05.2012

Stypendium językowe w Instytucie Goethego w Schwäbisch Hall

Prezydent Miasta Zamość ogłasza nabór wniosków o przyznanie „Stypendium językowe w Instytucie Goethego w Schwäbisch Hall”

Termin trwania stypendium 30.07-23.08.2012 roku.

Koszty kursu, zakwaterowania i utrzymania stypendysty ponosi miasto Schwäbisch Hall. Stypendysta opłaca jedynie koszty podróży.

O przyznanie stypendium językowego mogą ubiegać się tylko dorośli mieszkańcy Zamościa w wieku do 40 lat, chętni poszerzyć swoja wiedzę i kwalifikacje, z przynajmniej podstawową znajomością języka niemieckiego.

Więcej informacji nt. stypendium udziela Biuro Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora UM Zamość.

Termin i warunki składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa 31.05.2012 roku
2. Oferty należy przesłać pocztą na adres Biuro Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora UM Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość lub składać w siedzibie Ratusza (kancelaria ogólna) adresując na adres Biura Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora
Urzędu Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „Stypendium językowe w Instytucie Goethego w Schwäbisch Hall”, liczy się data stempla pocztowego.
3. Oferty powinny zwierać:
a. dokładną nazwę i adres oferenta
b. życiorys  /CV/
c. list motywacyjny
d. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka niemieckiego – zaświadczenia o odbytych kursach, kopie certyfikatów i inne.

Termin i tryb stosowany  przy dokonywaniu wyboru:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 30 dni od upływu terminu do złożenia ofert.
2. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz nie rozstrzygnięcia konkursu.
3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Zamość, Rynek Wielki 13 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość –  www.bip.zamosc.um.gov.pl

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:
1. Ocena znajomości języka niemieckiego na podstawie przedłożonych dokumentów.
2. Celowość dalszego kształcenia – odbycia stypendium pod względem wykorzystania języka niemieckiego w pracy zawodowej.

Osoba do kontaktu z oferentami:
Agnieszka Grabska
Biuro, Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora UM Zamość
tel.; 84 677-24-94; 0-601-320-317
agnieszkagrabska@zamosc.um.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony www.bip.zamosc.um.gov.pl

Kontakt

Urząd Miasta Zamość
Biuro, Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora UM Zamość

tel. 84 677 24 94; 601 320 317
agnieszkagrabska@zamosc.um.gov.pl