Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe21
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium językowe w Instytucie Goethego w Schwäbisch Hall

organizator:

Urząd Miasta Zamość

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.05.2012

Stypendium językowe w Instytucie Goethego w Schwäbisch Hall

Prezydent Miasta Zamość ogłasza nabór wniosków o przyznanie „Stypendium językowe w Instytucie Goethego w Schwäbisch Hall”

Termin trwania stypendium 30.07-23.08.2012 roku.

Koszty kursu, zakwaterowania i utrzymania stypendysty ponosi miasto Schwäbisch Hall. Stypendysta opłaca jedynie koszty podróży.

O przyznanie stypendium językowego mogą ubiegać się tylko dorośli mieszkańcy Zamościa w wieku do 40 lat, chętni poszerzyć swoja wiedzę i kwalifikacje, z przynajmniej podstawową znajomością języka niemieckiego.

Więcej informacji nt. stypendium udziela Biuro Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora UM Zamość.

Termin i warunki składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa 31.05.2012 roku
2. Oferty należy przesłać pocztą na adres Biuro Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora UM Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość lub składać w siedzibie Ratusza (kancelaria ogólna) adresując na adres Biura Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora
Urzędu Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „Stypendium językowe w Instytucie Goethego w Schwäbisch Hall”, liczy się data stempla pocztowego.
3. Oferty powinny zwierać:
a. dokładną nazwę i adres oferenta
b. życiorys  /CV/
c. list motywacyjny
d. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka niemieckiego – zaświadczenia o odbytych kursach, kopie certyfikatów i inne.

Termin i tryb stosowany  przy dokonywaniu wyboru:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 30 dni od upływu terminu do złożenia ofert.
2. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz nie rozstrzygnięcia konkursu.
3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Zamość, Rynek Wielki 13 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość –  www.bip.zamosc.um.gov.pl

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:
1. Ocena znajomości języka niemieckiego na podstawie przedłożonych dokumentów.
2. Celowość dalszego kształcenia – odbycia stypendium pod względem wykorzystania języka niemieckiego w pracy zawodowej.

Osoba do kontaktu z oferentami:
Agnieszka Grabska
Biuro, Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora UM Zamość
tel.; 84 677-24-94; 0-601-320-317
agnieszkagrabska@zamosc.um.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony www.bip.zamosc.um.gov.pl

Kontakt

Urząd Miasta Zamość
Biuro, Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora UM Zamość

tel. 84 677 24 94; 601 320 317
agnieszkagrabska@zamosc.um.gov.pl