Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne45
 • naukowe109
 • inne18
 • socjalne26
 • sportowe44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd84
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council

organizator:

Santander Universidades, British Council w Polsce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 06.06.2021

Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council

Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council to program rozwojowy dla osób, które chcą podnieść swoje kompetencje językowe, organizowany przez Santander Universidades oraz British Council.

Program składa się z trzech etapów:

 1. Etap I – LearnEnglishSelect – 500 osób otrzyma dostęp do interaktywnej platformy e-learningowej British Council LearnEnglishSelect.
 2. Etap II – EnglishOnline – 250 osób otrzyma po 10 lekcji języka angielskiego w formie online z nauczycielami British Council na platformie EnglishOnline.
 3. Etap III – IELTS – 125 osób otrzyma dostęp do materiałów dydaktycznych Road to IELTS przygotowujących do zdania testu IELTS oraz 100% dofinansowania opłaty testu IELTS.

O udział w Programie mogą się ubiegać:

 • studenci, doktoranci, absolwenci, pracownicy polskich uczelni wyższych
 • pełnoletni rezydenci Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowe informacje:

 • Osoby, które zaaplikowały na program otrzymają maila z platformy Santander Scholarships z linkiem do Instrukcji wykonania testów kompetencyjnych online. Wykonanie testów kompetencyjnych sprawdzających umiejętności z zakresu myślenia dedukcyjnego (lst) oraz zdolność kompleksowego planowania (motionChallengeAON Assesment Solutions mapTQ na platformie The Key Talent jest obowiązkowe i należy je wykonać w terminie do 07.06.2021 r. włącznie;
 • Organizator w porozumieniu z British Council może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby nagród dla uczestników.
 • Certyfikaty będą wysyłane do Laureatów każdorazowo po ukończeniu kolejnego etapu przez British Council.
 • Informacje dotyczące zakwalifikowania Uczestnika do II i III Etapu Programu będą wysyłane drogą mailową z adresu santander.universidades@santander.pl;
 • Wszelkie pytania dotyczące kwestii programu należy kierować pod adresem:
 • W sytuacji dużego zainteresowania Programem i niemożności obiektywnego wyłonienia Beneficjentów do Etapu I Programu Organizator w porozumieniu z British Council zastrzega sobie możliwość zastosowania dodatkowych obiektywnych kryteriów w celu wyboru Beneficjentów do Etapu I Programu spośród Kandydatów.
 • Organizator w porozumieniu z British Council może utworzyć listę rezerwową Kandydatów dla II Etapu Rekrutacji, w przypadku gdy Kandydaci wybrani przez Organizatora do I Etapu Programu zrezygnują z nagrody lub nie potwierdzą swojego udziału w wyznaczonym terminie. W tym wypadku Organizator w porozumieniu z British Council może na niewykorzystane miejsca przyznać udział w Programie Kandydatom znajdującym się na liście rezerwowej.
 • Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz Fundacja British Council są Administratorami Danych Osobowych Kandydatów oraz Beneficjentów w zakresie związanym z realizacją Programu.

Warunkami formalnymi do otrzymania stypendium przez Kandydata jest:

 • przystąpienie do rekrutacji w dniach 04.05.2021   06.06.2021 r.  poprzez aplikację do Programu za pośrednictwem platformy Santander Scholarships;
 • wykonanie testów kompetencyjnych sprawdzających umiejętności z zakresu: myślenia dedukcyjnego (lst) oraz zdolność kompleksowego planowania (motionChallengeAON Assesment Solutions mapTQ na platformie The Key Talent w terminie do 07.06.2021 r. (osoby, które zaaplikowały na program otrzymają maila z platformy Santander Scholarships z linkiem do Instrukcji wykonania testów kompetencyjnych online).
 • akceptacja niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz British Council zgodnie z Załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu

Rekrutacja do I Etapu Programu składa się z dwóch etapów:

I Etap Rekrutacji:

 • aplikacja na Program na platformie Santander Scholarships;
 • Organizator weryfikuje w porozumieniu z British Council spełnienie warunków formalnych wskazanych powyżej i na podstawie rankingu wyników testów kompetencyjnych, AON Assessment Solutions mapTQ wygenerowanych przez The Key Talent, dokona wyboru najlepszych Kandydatów do II Etapu Rekrutacji;
 • Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach swojej aplikacji za pośrednictwem platformy Santander Scholarships w terminie do 15.06.2021 r.

II Etap Rekrutacji:

 • Kandydaci, wybrani do II Etapu Rekrutacji przez Organizatora w porozumieniu z British Council, uzupełniają swoją aplikację na platformie Santander Scholarships zgodnie z formularzem rejestracyjnym udostępnionym w terminie od 15.06.2021 do 22.06.2021 r. włącznie;
 • Organizator w porozumieniu z British Council wybiera najlepszych Kandydatów biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 1. wyniki testów kompetencyjnych AON Assessment Solutions mapTQ na platformie The Key Talent;
 2. motywację Kandydata do nauki języka angielskiego;
 • Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach swojej aplikacji w II Etapie Rekrutacji terminie do 30.06.2021;
 • Kandydaci, wybrani przez Organizatora w porozumieniu z British Council, potwierdzają swój udział w Programie za pośrednictwem kliknięcia linku wysłanego przez platformę Santander Scholarships w terminie do 07.07.2021 r. (do 7 dni kalendarzowych od daty, godziny i minuty otrzymania wyników);

Zasady wyboru Uczestników II Etapu Programu:

 • Organizator w porozumieniu z British Council wybierze Beneficjentów do II Etapu Programu spośród Uczestników I Etapu Programu biorąc pod uwagę kryteria:
 1. wyniki testów kompetencyjnych AON Assessment Solutions mapTQ na platformie The Key Talent;
 2. motywację Kandydata do nauki języka angielskiego;
 3. poziom zaawansowania wykonania pracy własnej w ramach I Etapu Programu.

Zasady wyboru Uczestników III Etapu Programu

 • Organizator w porozumieniu z British Council wybierze Beneficjentów do III Etapu Programu spośród Uczestników II Etapu Programu biorąc pod uwagę kryteria:
 1. wyniki testów kompetencyjnych AON Assessment Solutions mapTQ na platformie The Key Talent;
 2. motywację Kandydata do nauki języka angielskiego;
 3. poziom zaawansowania wykonania pracy własnej w ramach II Etapu Programu.

Informacje pochodzą ze strony: app.becas-santander.com

W naszej bazie czekają na Ciebie także inne stypendia naukowe!