Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Jana Pawła II Gminy Zelów 2023

organizator:

Urząd Miejski w Zelowie

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.12.2023

Stypendium Jana Pawła II Gminy Zelów 2023

Trwa nabór o stypendium Jana Pawła II Gminy Zelów. Ze stypendium mogą skorzystać uczniowie szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych mających miejsce zamieszkania i zameldowania w Gminie Zelów, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają dobre wyniki w
nauce.

Minimalna średnia ocen pozwalająca ubiegać się o stypendium Gminy Zelów w zakończonym roku szkolnym (roku akademickim) wynosi:

 • dla ucznia 4,0,
 • dla studenta 3,5,

a miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1200 zł.

Stypendium nie przyznaje się:
1) uczniowi, maturzyście lub studentowi, który we wniosku o stypendium podał dane nieprawdziwe lub niepełne;
2) uczniowi lub studentowi, który powtarza rok nauki lub studiów, o ile to wynika z winy ubiegającego się;
3) uczniom i studentom szkół i uczelni niepublicznych;
4) osobom pracującym;
5) uczniom i studentom powyżej 26 roku życia.

Wnioski o przyznanie stypendium, według ustalonego wzoru składa się w Urzędzie Miejskim w Zelowie w terminie:
1) od 1 sierpnia do 31 sierpnia
dla uczniów – na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia danego roku
dla studentów – na okres stypendialny od 1 października do 31 grudnia danego roku

2) od 1 grudnia do 15 grudnia
na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca następnego roku – dla uczniów i studentów.

Wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosków stypendialnych:
1) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające podjęcie nauki bądź uczęszczanie do szkoły;
2) zaświadczenie z uczelni potwierdzające podjęcie bądź kontynuację nauki;
3) kserokopia świadectwa / karta ocen
4) dokumenty poświadczające dane o sytuacji materialnej i rodzinnej kandydata do stypendium, w tym zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
5) zaświadczenie lub decyzję o pobieraniu przez ucznia (studenta) stypendium socjalnego lub naukowego

Wykaz załączników, które można dołączyć do wniosków stypendialnych:
1) kopie dyplomów;

2) orzeczenie Zespołu Orzekającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
określające stopień niepełnosprawności;
3) zaświadczenie lekarskie lub inny dokument poświadczający ciężką lub długotrwałą chorobę;
4) zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające bezrobocie rodziców/ opiekunów lub innych członków rodziny.

Wnioski niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub niepodpisane nie będą rozpatrywane.

wniosek dla ucznia

wniosek dla studenta

Informacje pochodzą ze strony: zelow.pl

Sięgnijcie po stypendia dla zdolnych uczniów i studentów z całej Polski!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Zelowie
ul. Żeromskiego 23
97-425 Zelów
tel. (44) 634 10 00
umzelow@zelow.pl
zelow.pl