Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne19
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Jana Pawła II dla uczniów z Kalisza

organizator:

Urząd Miasta Kalisz

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2014

Stypendium Jana Pawła II dla uczniów z Kalisza

O stypendium może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • jest mieszkańcem Kalisza zameldowanym na pobyt stały na terenie miasta,
 • uczy się w kaliskiej szkole podstawowej (klasy IV-VI), gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych)
 • osiąga dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia szkoły:
 1. podstawowej wynosi minimum 5,2
 2. gimnazjalnej wynosi minimum 4,8
 3. ponadgimnazjalnej wynosi minimum 4,1
 • dochód na członka jej rodziny nie przekracza 1000 zł netto
 • posiada wyjątkowe uzdolnienia i odznacza się wzorową postawą społeczno-patriotyczną (potwierdzoną odpowiednimi dokumentami i opiniami).

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza.

Szkoła dokonuje weryfikacji i opiniuje wnioski, które później trafiają do Kapituły ds. przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II dla uczniów miasta Kalisza. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Kalisza na podstawie oceny i analizy wniosków dokonanej przez Kapitułę.

Wysokość stypendium za jeden semestr wynosi:

 1. w szkołach podstawowych – 600 zł
 2. w szkołach gimnazjalnych – 700 zł
 3. w szkołach ponadgimnazjalnych – 800 zł

Stypendium wypłacane jest w trzech ratach przez okres semestru.

Informacje pochodzą ze strony www.kalisz.pl

Kontakt

Urząd Miasta Kalisz
.
.


www.kalisz.pl