Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci36
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe9
 • artystyczne19
 • socjalne9
 • naukowe32
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa4
 • samorząd21
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

organizator:

Studium Europy Wschodniej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 07.04.2015

Stypendium imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2015
Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości
dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu
Stypendium umożliwi odbycie w roku akademickim 2015/2016 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni w Polsce w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.
Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.
Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium.
Wnioski będą przyjmowane do 7 kwietnia 2015 r.
Fundator Stypendium i Dotacji: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
Realizator Stypendium i Dotacji:
Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego
Tel. +48 22 55 22 555
Kryteria:

Kandydaci mogą pochodzić ze wszystkich obszarów i krajów wymienionych na początku ogłoszenia, z wyjątkiem Polski.
Preferowani będą kandydaci, którzy nie ukończyli czterdziestu lat życia.
Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, będzie istotnym kryterium wyboru kandydata.
Wskazana jest znajomość języka polskiego. Osoba nieznająca języka polskiego, a zakwalifikowana do Stypendium, odbędzie intensywny kurs językowy w okresie poprzedzającym rozpoczęcie stażu naukowego (w sierpniu i wrześniu). Beneficjentowi Dotacji, który będzie tego potrzebować, Fundacja zapewni kurs języka polskiego w czasie jego pobytu w Polsce.
Szczegółowe warunki Stypendium
Stypendysta otrzyma:
 • łączną sumę 28 940 PLN w ratach miesięcznych w przypadku dziewięciomiesięcznego stażu naukowego; w przypadku krótszego stażu, wypłacona suma będzie proporcjonalna do czasu trwania stażu (od tej sumy stypendysta będzie musiał zapłacić podatek dochodowy w swoim kraju stałego zamieszkania albo w Polsce)
 • bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie lub pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie pobytu w Polsce
 • jednorazowy zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem.
 • zwrot kosztów ubezpieczenia od kosztów pilnego leczenia w Polsce.
Fundacja przeznaczy sumę 3212 PLN na zakup książek i pomocy naukowych, które służyć będą do badań naukowych stypendysty.
O ile stypendyście będzie potrzebny intensywny kurs języka polskiego, koszta kursu oraz zakwaterowania i wyżywienia w czasie 1- lub 2-miesięcznego kursu zostaną pokryte przez Fundację.
Fundacja pokryje koszty związane ze stażem w wybranej jednostce uniwersyteckiej, opłaty poniesione na rzecz opiekuna naukowego i inne opłaty administracyjne związane z realizacją stażu.
Koordynatorem uniwersyteckim i organizacyjnym stażu jest Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
Jak kandydować
Kandydatury należy wysyłać do 7 kwietnia 2015 r. Instrukcja dla kandydatów znajduje się tu. Rozpatrywane będą wyłącznie kandydatury sporządzone zgodnie z instrukcją.
Zarząd Fundacji wybierze stypendystę i beneficjentów Dotacji na podstawie rekomendacji Rady Programowej. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do 1 czerwca 2015 r.
Informacje pochodzą ze strony: www.skubi.net

Kontakt

Studium Europy Wschodniej
.
.
tel. +48 22 55 22 555
stypendia.studium@uw.edu.pl