Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe9
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

organizator:

Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot

Rodzaj:
artystyczne, inne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.11.2016

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

Życzeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, aby część jego honorariów przeznaczyć na ufundowanie stypendium dla początkujących reporterów. Tę jego wolę wypełniają Organizatorzy, ogłaszając szósty konkurs na stypendium twórcze im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Fundatorem i organizatorem Konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (wyłącznie w kategorii tekstowej: reportaż, cykl reportaży, książka reporterska), wynosi 30 tysięcy złotych netto rocznie.

Zgodnie z regulaminem Konkurs Stypendialny adresowany jest do młodych dziennikarzy (do 30 roku życia).

Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres Fundacji swoje CV (z podaniem daty urodzenia), dotychczasowe prace, prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają zrealizować dzięki stypendium.
Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 20 listopada 2016 roku włącznie pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Prokuratorska 11 m. 2, 02-074 Warszawa i pocztą e-mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl.

Wszystkie zgłoszone projekty będą oceniane przez Kapitułę w składzie: Alicja Kapuścińska, Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka, Filip Springer, Małgorzata Szejnert.

Wyniki Konkursu Stypendialnego zostaną ogłoszone 23 stycznia 2017 roku, w dziesiątą rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.
Informacje pochodzą ze strony: www.facebook.com/stypendiumimryszardakapuscinskiego

Kontakt

Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot
ul. Prokuratorska 11 m. 2
02-074 Warszawa
tel. 00 48 601 889 959
kontakt@fundacjaherodot.com.pl