Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie33
 • studenci36
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe23
 • artystyczne16
 • muzyczne8
 • socjalne6
 • naukowe18
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd30
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy

organizator:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Dział Współpracy z Zagranicą

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.06.2014

Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) ma do zaoferowania trzy miejsca na studia stacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 (na dowolnie wybrany przez kandydata kierunek studiów na UPWr), w ramach fundowanego Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy.

Informacja o możliwych do wyboru kierunkach studiów dostępna jest na stronie internetowej UPWr – www.up.wroc.pl.

Kandydat – obywatel kraju z terenu byłego ZSRR – powinien być wyróżniającym się w nauce uczniem, wykazać się pochodzeniem polskim i znajomością języka polskiego potwierdzoną przez Konsulat RP oraz mieć dobrą opinię organizacji polonijnej z rejonu zamieszkania. Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy przeznaczone jest na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia i jest przyznawane przez rektora UPWr co roku przez cały okres trwania studiów, pod warunkiem uzyskiwania przez stypendystę pozytywnych wyników w nauce.

Stypendium na rok akademicki 2014/2015 wynosi 900 zł miesięcznie. Koszty kształcenia stypendysty ponosi UPWr, natomiast koszty podróży z miejsca zamieszkania do Wrocławia i z powrotem, koszty ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu w Polsce ponosi stypendysta.

Wniosek o przyznanie stypendium (wzór wniosku można pobrać na stronie internetowej UPWr oraz tu) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dział Współpracy z Zagranicą

ul. Norwida 25/27,

50-375 Wrocław

fax: (+48) 71 328 48 49,

e-mail: dwz@up.wroc.pl

Termin składania wniosków – do 16 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia wniosków – do 5 lipca 2014 r.

Termin powiadomienia kandydata o wynikach rekrutacji – do 15 lipca 2014 r.

Informacje pochodzą ze strony: monitor-press.com

Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Norwida 25/27
50-375 Wrocław

dwz@up.wroc.pl