Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium im. Mariana Kantona

organizator:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 28.02.2017

Stypendium im. Mariana Kantona

Fundacja Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona przekazała Uniwersytetowi Łódzkiemu środki pieniężne na stypendium socjalne. Są to środki na stypendia socjalne w kwocie 6000 zł brutto miesięcznie – po 600 zł brutto miesięcznie dla każdego z 10 wytypowanych studentów – począwszy od października 2016 r., przez okres 10 miesięcy w roku akademickim 2016/2017.

Stypendium jest przyznawane studentom Wydziałów:

 • Ekonomiczno-Socjologicznego,
 • Prawa i Administracji,
 • Zarządzania.

Stypendium fundowane może być przyznane studentom spełniającym łącznie następujące warunki:

 • złożyli wniosek o przyznanie stypendium im. dr. M. Kantona w terminie do 28 lutego 2017 r.;
 • mają zaliczony poprzedni rok studiów w terminie określonym w Regulaminie studiów;
 • średnia ocen za ostatni rok studiów nie jest niższa niż 4,5;
 • wykazali się działalnością naukową;
 • ich średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 850,00 zł netto na osobę;
 • złożyli wniosek o stypendium socjalne do 31.12.2016 r.;
 • złożyli wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów lub stypendium dla najlepszych doktorantów w terminie określonym w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ na rok akademicki 2016/2017;
 • wyrażają pisemną zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Fundatorowi;
 • posiadają rachunek bankowy w Banku PEKAO S.A..

Stypendium jest przyznawane przez Prorektora ds. studenckich na podstawie listy przygotowanej przez Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe.

Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.
Informacje pochodzą ze strony: www.wpia.uni.lodz.pl

Kontakt

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

dziekanat@wpia.uni.lodz.pl
www.wpia.uni.lodz.pl

Dokumenty

do pobrania