Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie84
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe39
 • socjalne24
 • artystyczne40
 • naukowe102
 • inne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie3
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium im. Mariana Kantona

organizator:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 28.02.2017

Stypendium im. Mariana Kantona

Fundacja Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona przekazała Uniwersytetowi Łódzkiemu środki pieniężne na stypendium socjalne. Są to środki na stypendia socjalne w kwocie 6000 zł brutto miesięcznie – po 600 zł brutto miesięcznie dla każdego z 10 wytypowanych studentów – począwszy od października 2016 r., przez okres 10 miesięcy w roku akademickim 2016/2017.

Stypendium jest przyznawane studentom Wydziałów:

 • Ekonomiczno-Socjologicznego,
 • Prawa i Administracji,
 • Zarządzania.

Stypendium fundowane może być przyznane studentom spełniającym łącznie następujące warunki:

 • złożyli wniosek o przyznanie stypendium im. dr. M. Kantona w terminie do 28 lutego 2017 r.;
 • mają zaliczony poprzedni rok studiów w terminie określonym w Regulaminie studiów;
 • średnia ocen za ostatni rok studiów nie jest niższa niż 4,5;
 • wykazali się działalnością naukową;
 • ich średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 850,00 zł netto na osobę;
 • złożyli wniosek o stypendium socjalne do 31.12.2016 r.;
 • złożyli wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów lub stypendium dla najlepszych doktorantów w terminie określonym w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ na rok akademicki 2016/2017;
 • wyrażają pisemną zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Fundatorowi;
 • posiadają rachunek bankowy w Banku PEKAO S.A..

Stypendium jest przyznawane przez Prorektora ds. studenckich na podstawie listy przygotowanej przez Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe.

Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.
Informacje pochodzą ze strony: www.wpia.uni.lodz.pl

Kontakt

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

dziekanat@wpia.uni.lodz.pl
www.wpia.uni.lodz.pl

Dokumenty

do pobrania