Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne9
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium im. Franciszka Mertensa

organizator:

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie, małopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2017
termin rozstrzygnięcia: 01.07.2017

Stypendium im. Franciszka Mertensa

Stypendium im. Franciszka Mertensa przeznaczone jest dla wyróżniających się uczniów zagranicznych szkół średnich zamierzających podjąć studia na WMiI UJ, którzy są finalistami krajowej olimpiady matematycznej lub informatycznej, albo uczestnikami jednej z następujących olimpiad międzynarodowych: matematycznej (IMO), informatycznej (IOI), astronomicznej (IAO), fizycznej (IPhO) lub lingwistycznej (IOL), albo uczestniczkami Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO). Do trzech stypendiów przyznawanych jest najlepszym kandydatom wyłonionym w drodze dwuetapowego konkursu.

Obejmuje ono:
• stypendium w wysokości 2000 PLN brutto miesięcznie przyznawane na cały okres odbywanych w UJ studiów licencjackich i bezpośrednio po nich następujących studiów magisterskich (w sumie na pięć lat), wypłacane przez dziesięć miesięcy w roku (od września do czerwca);
• indywidualny tok studiów oraz indywidualną opiekę naukową już od pierwszego roku;
• udział w kursie języka polskiego w pierwszym semestrze studiów;
• gwarancję miejsca w domu studenckim UJ.

I etap konkursu: zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać od 29 maja do 15 czerwca br. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o Konkursie:
• list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata,
• skany dokumentów potwierdzających uzyskanie ww. osiągnięć oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa jest w Regulaminie.

II etap konkursu: co najwyżej pięciu uczestników zostaje zakwalifikowanych do tego etapu, polegającego na rozmowie z komisją za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgłoszenia do udziału w konkursie można będzie dokonywać w terminie od 29 maja 2017 do 15 czerwca 2017 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej WMiI.

Jednocześnie każdy kandydat jest zobowiązany przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej:

skany dokumentów potwierdzających uzyskanie osiągnięć oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków konkursu,
list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata.
Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi za pośrednictwem strony internetowej Wydziału nie później niż 1 lipca 2017.

Kontakt: Patryk Pagacz imie.nazwisko(at)uj.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony www.matinf.uj.edu.pl

LINKI:
Regulamin
Formularz online
Najczęściej zadawane pytania

Kontakt

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków


www.matinf.uj.edu.pl