Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci44
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • sportowe16
 • naukowe38
 • socjalne8
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie8
 • mazowieckie3
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd23
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium im. Arcybiskupa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna”

organizator:

Fundusz Świadkowie Bożego Piękna im. abp. Józefa Życińskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.10.2017

Stypendium im. Arcybiskupa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna”

Fundusz Świadkowie Bożego Piękna im. abp. Józefa Życińskiego adresowany jest do młodych ludzi mieszkających lub uczących się na terenie Archidiecezji Lubelskiej – gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, do zdolnych i utalentowanych, ale zmierzających się z trudnościami materialnymi w swojej rodzinie.

Termin składania wniosków upływa:

– 30 września 2017 r. – dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i średnich
– 31 października 2017 r. – dla studentów

Wnioski można także składać za pomocą Poczty Polskiej.

Więcej informacji, warunki przyznawania stypendium i wymagane dokumenty: www.cjp2.pl/stypendia

Stypendium może być przyznane stypendyście, który jest w trudnej sytuacji finansowej:

1. Podstawą przyznania stypendium jest wysokość dochodu osiągniętego na jednego członka rodziny spośród osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

2. Stypendium może być przyznane stypendyście, którego miesięczny dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia ustalanego corocznie i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

3. Ubiegający się o stypendium musi mieć uzyskaną średnią minimum 4,000 za poprzedni okres nauki.

Podstawowe informacje dla osób ubiegających się o stypendium Funduszu Stypendialnego im. Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna”:

1. Do wspólnego gospodarstwa domowego kandydata na stypendystę wliczają się wszystkie niepracujące osoby z rodziny.

2. W tym celu należy do dokumentów dołączyć potwierdzoną z oryginałem kopię PIT-11 lub innego dokumentu stwierdzającego wysokość składek za ubiegły rok.

3. Przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego liczymy na podstawie danych GUS.

4. Do dochodu liczymy tylko stałe świadczenia z Ośrodków Pomocy Społecznej. Czyli nie uwzględniamy jednorazowej pomocy np. ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego.

Informacje pochodzą ze strony opoka.news

Kontakt

Fundusz Świadkowie Bożego Piękna im. abp. Józefa Życińskiego
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin


www.cjp2.pl/stypendia