Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • naukowe82
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium im. Antoniego Dębskiego dla naukowców

organizator:

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 14.09.2016
wartość stypendium: 3000 zł

Stypendium im. Antoniego Dębskiego dla naukowców

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej (PTMiTH) ustanowił stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego.

Stypendium jest indywidualną nagrodą pieniężną przyznawaną corocznie w drodze konkursu młodym pracownikom nauki (nie starszym niż 35 lat) oraz studentom za osiągnięcia w dziedzinach:

 • nauk fizycznych, chemicznych, o ziemi i środowisku, biologicznych, przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych, o zdrowiu, humanistycznych oraz społecznych.

Wysokość stypendium to kwota 3000 zł wypłacana laureatowi jednorazowo w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu. Wyniki konkursu są ogłaszane podczas inauguracji dorocznej konferencji naukowej, która jest planowana na drugą połowę listopada tego roku. Szczegóły organizacyjne w tym zakresie dla uczestników konkursu zostaną przekazane w odrębnym trybie.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu odbywają się w formie za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej. Szczegóły trybu i warunków zgłoszeń znajdują się w Regulaminie.

W przypadku chęci uczestnictwa w konkursie, należy przesłać do Działu ds. Nauk i Współpracy Międzynarodowej do dnia 14 września 2016 roku zgłoszenie kandydata obejmujące:

 1. Nazwę instytucji zgłaszającej lub Imię i Nazwisko opiekuna naukowego lub osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji zgłaszającej;
 2. Imię i Nazwisko kandydata;
 3. Datę urodzenia kandydata;
 4. Numer Identyfikacji Podatkowej kandydata;
 5. Nazwa i adres właściwego dla kandydata urzędu skarbowego;
 6. Obszar działalności;
 7. Uzasadnienie zgłoszenia wraz z oceną opisową opiekuna naukowego lub osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji zgłaszającej;
 8. Adres poczty elektronicznej i tradycyjnej kandydata;
 9. Adres poczty elektronicznej i tradycyjnej zgłaszającego;
 10. Oświadczenie o zgodzie na udział w konkursie, zgodnie z Regulaminem.

Ponadto nadmienia się, iż przy ocenie merytorycznej wniosków brane będą pod uwagę:

 • dotychczasowe osiągnięcia kandydata,
 • wartość poznawcza publikacji (jeśli nadesłano opracowanie),
 • znaczenie przedstawionych wyników dla nauki / dydaktyki / praktyki (jeśli nadesłano opracowanie),
 • ocena opisowa opiekuna naukowego lub osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji zgłaszającej,
 • uzasadnienie zgłoszenia.

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Panią Aleksandrą Tomanek pod nr tel. 32 208 3531 lub adres email: atomanek@sum.edu.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.sum.edu.pl.

Kontakt

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3531
atomanek@sum.edu.pl
www.sum.edu.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin