Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium i nagroda Starosty Szczecineckiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 14.10.2016

Stypendium i nagroda Starosty Szczecineckiego

Trwa nabór wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Szczecineckiego dla studentów studiów stacjonarnych oraz Nagrody Starosty Szczecineckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów będących mieszkańcami naszego Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

STYPENDIUM STAROSTY SZCZECINECKIEGO

O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów stacjonarnych, których średnia ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2015/2016 przekroczyła 4,6.

Do wniosku (złożonego na piśmie) należy dołączyć następujące dokumentu:

– zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za dany rok akademicki (jeśli średnia przedstawiona jest w skali punktowej lub innej prosimy o dołączenie informacji jak przekłada się ona na standardową średnią arytmetyczną),

– zaświadczenie o kontynuowaniu studiów w bieżącym roku akademickim,

– urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego,

– dokumenty uzasadniające wniosek,

Stypendium przyznaje się na okres roku akademickiego (z wyłączeniem okresu wakacji).

NAGRODA STAROSTY SZCZECINECKIEGO

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci będący mieszkańcami naszego Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu mogą ubiegać się o przyznanie NAGRODY STAROSTY SZCZECINECKIEGO.

Zgodnie z regulaminem nagroda przysługuje w szczególności:

– laureatom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,

– zwycięzcom ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, organizowanych dla szkół ponadgimnazjalnych,

– studentom i uczniom, których osiągnięcia naukowe bądź artystyczne znalazły powszechne uznanie i przyczyniły się do skuteczniejszej promocji Powiatu Szczecineckiego,

– sportowcom, którzy odnieśli sukcesy w zawodach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Nagroda jest świadczeniem jednorazowym, jej wysokość ustala i przyznaje Zarząd Powiatu.

Wniosek o przyznanie nagrody składają:

– dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie, których dotyczy wniosek,

– kluby sportowy, w których trenują sportowcy, których dotyczy wniosek

– studenci.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien być złożony na piśmie. Jest on rozpatrywany w porozumieniu z szkołami lub uczelniami, do których uczęszczają uczniowie lub studenci. W przypadku wniosków o nagrodę za osiągnięcia sportowe – po zasięgnięciu opinii klubu sportowego, w którym dany kandydat trenuje. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego.

O decyzji Zarządu Powiatu Szczecineckiego, w sprawie przyznania i wysokości świadczenia, wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Termin składania wniosków do 14 października 2016 r.

Na wszelkie ewentualne pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, którzy zapraszają do kontaktu osobistego w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, pok. nr 11 lub telefonicznego , pod nr 94 37 292 36, 94 37 292 27.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiat.szczecinek.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. 28 Lutego 16
78-400 Szczecinek
tel. 94 37 29 200
starostwo@powiat.szczecinek.pl
www.powiat.szczecinek.pl