Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci37
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe45
 • sportowe14
 • artystyczne17
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium „Humaniści na start!” 2020/2021

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 30.09.2020

Stypendium „Humaniści na start!” 2020/2021

Projekt „Humaniści na start!” realizowany jest przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stypendia przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej). Wnioski należy składać w wersji papierowej (wydruk z generatora wniosków uzupełniony o wymagane podpisy) w terminie od 1 do 30 września 2020 r.

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • uczęszcza do klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej lub do liceum, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
  w ostatnim zakończonym roku szkolnym, poprzedzającym nabór wniosków otrzymał promocję do następnej klasy, bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;
  uzyskał w ostatnim zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki ;
 • uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursy lub olimpiady ujętych w Wykazie nr 1 lub tytuł laureata lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w Wykazie nr 2.;
 • uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełnią ww. warunki oraz uzyskają odpowiednio wysoką liczbę punktów rankingowych, która umożliwi przyznanie stypendium z uwagi na zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki finansowe.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Na tej podstawie przyjęto trzy poziomy wysokości stypendium:

 • I poziom – 10% (+-5%) uczniów, którzy w danym roku uzyskali stypendium, z najwyższą liczbą punktów;
 • II poziom – 20% (+-5%) uczniów, którzy w danym roku szkolnym uzyskali stypendium, z kolejno najwyższą liczbą punktów;
 • III poziom – pozostali uczniowie, którzy w danym roku uzyskali stypendium.

Miesięczne kwoty stypendium:

 • I poziom 400 zł (liceum ogólnokształcące); 300 zł (szkoła podstawowa – klasa 7,8)
 • II poziom 300 zł (liceum ogólnokształcące); 250 zł (szkoła podstawowa – klasa 7,8)
 • III poziom 250 zł (liceum ogólnokształcące); 200 zł (szkoła podstawowa – klasa 7,8)

W ramach projektu „Humaniści na start!” przeprowadzone zostaną 3 nabory stypendystów, na rok szkolny 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.

Najwyższy poziom stypendium to łącznie aż 4000 zł (nieopodatkowane)!

Oddzielne pule stypendiów zarezerwowano dla uczniów szkół podstawowych (około 30%) oraz liceów ogólnokształcących (około 70 %).

Informacje pochodzą ze strony: humanisci.kujawsko-pomorskie.pl

Jesteś uczniem i szukasz stypendium dla siebie? Zajrzyj do naszej bazy!

Kontakt

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. św. Jana 1/3
87-100 Toruń
tel. 56 621 87 79
edukacja@kujawsko-pomorskie.pl
humanisci.kujawsko-pomorskie.pl

Dokumenty

do pobrania