Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Gminy Solec-Zdrój 2022

organizator:

Urząd Gminy w Solcu–Zdroju

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 31.05.2023

Stypendium Gminy Solec-Zdrój 2022

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów przyjmowane są od 1 do 31 maja każdego roku.

Stypendium przysługuje studentom I, II i III roku studiów publicznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 25 lat i uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub w semestrze akademickim poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali średni wynik z zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,5.

Dokumenty, które należy dostarczyć:

 • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium
 • dokumenty poświadczające wysokość dochodu w rodzinie
 •  kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, karty egzaminacyjnej studenta lub indeksu
 •  opis aktywności stypendysty w życiu lokalnej społeczności
 •  deklarację podjęcia konkretnych działań na rzecz gminy Solec – Zdrój

Stypendium przyznaje się na czas określony (czas trwania roku akademickiego – od 1 października do 30 czerwca).
Stypendium wypłacane jest na konto bankowe (każdy student zobowiązany jest dostarczyć numer konta).
Wypłata stypendium następuje po dostarczeniu w miesiącu październiku zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu na I lub kolejny rok studiów.

Informacje pochodzą ze strony: solec-zdroj.pl

Więcej stypendiów dla studentów znajdziecie w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy w Solcu–Zdroju
ul. 1 Maja 10
28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 60 39
ug@solec-zdroj.pl
solec-zdroj.pl