Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci39
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • artystyczne17
 • sportowe12
 • naukowe37
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd18
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów

organizator:

Urząd Gminy w Mokrsku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 02.02.2018

Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów

Urząd Gminy w Mokrsku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów upływa w dniu 02.02.2018 r o godz. 15.30.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mokrsku osobiście lub z ramienia Dyrektora danej placówki oświatowej.

Ogólna informacja o warunkach otrzymania stypendium
Stypendystami mogą zostać uczniowie:

1) klas IV – VIII szkoły podstawowej;

2) II – III klas gimnazjalnych;

3) klas I – IV szkoły ponadpodstawowej.

O stypendium może ubiegać się uczeń szkoły podstawowej i klasy gimnazjalnej, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osiąga wysokie wyniki w nauce:
  a) uczeń szkoły podstawowej klas IV – VI uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0;

  b) uczeń szkoły podstawowej klas VII – VIII uzyskał średnią ocen co najmniej 4,85;

  b) uczeń II – III klasy gimnazjalnej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,85.

 2. osiąga sukcesy sportowe lub artystyczne oraz uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5;
 3. laureaci oraz finaliści konkursów, zawodów organizowanych na szczeblu:
  a) co najmniej powiatowym i rejonowym – w przypadku szkół podstawowych,

  b) wojewódzkim – w przypadku szkół gimnazjalnych.

 4. uczeń klasy gimnazjalnej, który uzyskał najlepszy średni wynik z egzaminu gimnazjalnego (co najmniej 80 %).
 5. uczeń VIII klasy szkoły podstawowej, który uzyskał najlepszy wynik z egzaminu ósmoklasisty ( co najmniej 80% ).

Uczniowi szkoły ponadpodstawowej przyznać można stypendium, jeżeli spełnia przynajmniej jeden z wymienionych warunków:

 1. otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem lub w przypadku średniej ocen śródrocznych nie mniejszą niż 4,75;
 2. wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie, uzyskując z tego/tych przedmiotów oceny celujące, a z pozostałych przedmiotów co najmniej dobre
 3. jest laureatem co najmniej wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej, przy czym kandydat powinien mieć roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów nie niższe niż dobre;
 4. osiąga sukcesy sportowe lub artystyczne oraz uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0.

O stypendium może ubiegać się także absolwent szkoły ponadpodstawowej, który w roku ukończenia szkoły zdał egzamin maturalny w pierwszym terminie i osiągnął z egzaminów obowiązkowych średnią minimum 80% punktów.

Każdy stypendysta powinien posiadać ocenę ze sprawowania wzorową lub bardzo dobrą oraz godnie reprezentować szkołę w środowisku.

Stypendium nie może być niższe niż 400,00 złotych, jednakowe dla wszystkich kryteriów oceny.

Szczegółowe informacje w zakresie tematyki stypendialnej zawiera załącznik niniejszej informacji, tj. Uchwała Nr XXXIX/199/17 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Informacje pochodzą ze strony www.mokrsko.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Mokrsku
Mokrsko 231
98-345 Mokrsko


www.mokrsko.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek