Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
 • sportowe30
 • socjalne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium „Gaude Polonia”

organizator:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2016
termin rozstrzygnięcia: 31.12.2016
wartość stypendium: 21 000 tys

Stypendium „Gaude Polonia”

Stypendia w ramach programu „Gaude Polonia” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone są dla osób zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.

Konkursem objęte są stypendia półroczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2017 r. Wysokość stypendium wynosi 3,5 tyś zł. brutto miesięcznie.

Nabór wniosków opisujących koncepcję projektu stypendialnego trwa do 15 października 2016 r.

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie.
Do dokumentów należy dołączyć CD z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata.

W ramach stypendium może być realizowany projekt artystyczny w następujących dziedzinach: film; fotografia; historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru; konserwacja dzieł sztuki; literatura/przekład; muzealnictwo; muzyka; sztuki wizualne; teatr.

Wniosek o przyznanie stypendium z programu „Gaude Polonia” należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na jeden z 3 adresów:

Instytut Polski
ul. Wołodarskiego 6
220030 Mińsk
Białoruś

Instytut Polski w Kijowie
ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17
01-030 Kijów
Ukraina

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Warunki udziału w konkursie:

 • obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy;
 • wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia);
 • wykształcenie wyższe;
 • dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie;
 • stworzenie projektu stypendialnego.

Oceny formalnej wniosków dokonuje Narodowe Centrum Kultury w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie między 15 a 30 grudnia 2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.mkidn.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. (22) 421-01-00
bip@mkidn.gov.pl
www.bip.mkidn.gov.pl

Dokumenty

do pobrania