Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe26
 • socjalne13
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Fundacji „Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński”

organizator:

Fundacja „Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński”

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
małopolskie, śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2023

Stypendium Fundacji „Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński”

Stypendia dedykowane są dla absolwentom liceów i techników z Bielska-Białej oraz okolic, którzy rozpoczęli lub kontynuują studia na UJ w Krakowie.

Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku akademickiego. Stypendium wypłacane jest przez 9 miesięcy w roku akademickim, od października do czerwca. Wysokość stypendium wynosi od 300 zł do 800 zł miesięcznie. Na dany rok Fundacja przyzna nie więcej niż 30 (trzydzieści) stypendiów.

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane studentowi, (tj. osobie rozpoczynającej studia, która nabyła prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania), który spełnia łącznie następujące warunki:

 • co najmniej przez 3 ostanie lata, przed złożeniem wniosku, pobierał naukę w szkole w Bielsku-Białej lub w powiecie bielskim albo posiadał przez taki okres adres zamieszkania na terenie Bielska-Białej lub powiatu bielskiego,
 • osiągnął średnią ocen z ostatniego roku nauki w wysokości co najmniej 4,0 ,
 • posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe (zwycięzcy i laureaci olimpiad i konkursów, publikacje),
 • średni dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym jest na tyle niski, że uniemożliwia pokrycie kosztów związanych z nauką, w szczególności, gdy jest niższy niż 65% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego w danym roku,
 • złożył określone w regulaminie dokumenty,

Kandydat może przesłać wraz z wnioskiem dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, w szczególności list polecający wychowawcy, nauczyciela lub dyrekcji szkoły.
W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać stypendium uczniowi/studentowi, który nie spełnia niektórych spośród warunków wymienionych w regulaminie lub uzależnić przyznanie stypendium od innych, indywidualnie określonych warunków, przy czym uzasadnione przypadki mogą mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy przyznano stypendia dla osób spełniających kryteria opisane w ust. 1, a Fundacja nadal dysponuje środkami na przyznanie stypendiów w ramach limitu.

Uzasadnione przypadki mogą pozwalać na przyznanie stypendiów, gdy średnia ocen z ostatniego roku nauki jest niższa niż 4,0, ale wyższa niż 3,5 lub gdy średni dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym jest wyższy niż 65% ale niższy niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego w danym roku.

Kandydat ubiegający się o stypendium składa do Zarządu Fundacji wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w wersji papierowej lub elektronicznej.

Informacje pochodzą ze strony: zbbnauj.pl

Inne stypendia dla studentów znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja „Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński”
ul. Bystra 133c
43-346 Bielsko-Biała
tel. 606436783
grzegorz@pacek.name
zbbnauj.pl