Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Fundacji Twórców Architektury

organizator:

.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.1969

Stypendium Fundacji Twórców Architektury

Warunki aplikacji

Stypendystą FTA może zostać student lub absolwent, który obronił dyplom w roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium, na kierunku architektura, architektura i budownictwo, architektura wnętrz, architektura krajobrazu polskich uczelni państwowych i niepublicznych, który nie ukończył 27 lat.

 

Kryteria oceny

Osoba wnioskująca o przyznanie Stypendium FTA powinna spełniać poniższe warunki:

 1. Należeć do grona beneficjentów Funduszu.
 2. Samodzielnie zorganizować sobie wyjazd za granicę w celu odbycia praktyk zawodowych lub stażu w biurze architektonicznym lub urzędzie zajmującym się problemami architektury, na okres przynajmniej 3 miesięcy.
 3. Przedstawić program praktyk/stażu z podaniem miejsca ich odbywania oraz zakresu obowiązków.
 4. Wykazać się aktywnością i zaangażowaniem w działalność organizacji studenckich, wydziałowych, pozarządowych itp.
 5. Przedłożyć wniosek o przyznanie Stypendium wraz z uzasadnieniem przynajmniej 2 miesiące przed planowanym wyjazdem.

Stypendium FTA jest stypendium bytowym czyli przeznaczone powinno być na pokrycie kosztów pobytu w miejscu odbywania praktyk/stażu, w tym w szczególności: pokrycie kosztów dojazdu, kosztów komunikacji miejskiej, opłaty za stancję/ mieszkanie.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo na podstawie umowy stypendialnej.

Stypendium może zostać wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej – czyli stypendyście zostanie przekazany np. bilet lotniczy, bilet komunikacji miejskiej, opłacony zostanie nocleg.

Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości środków na koncie Funduszu, kraju odbywania praktyk/stażu oraz długości deklarowanego pobytu stypendysty za granicą.

Stypendium FTA może być przyznane także wtedy gdy osoba wnioskująca otrzymuje dofinansowanie z innych źródeł.

Fundacja Twórców Architektury zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium w ciągu 2 tygodni od złożenia wymaganych dokumentów.

Od decyzji w sprawie nie przyznania stypendium osobie wnioskującej nie przysługuje odwołanie.

 

Fundacja Twórców Architektury

ul. Jana Kochanowskiego 7, pok. 606
60-959 Poznań
tel. (061) 843 40 34
Siedziba Fundacji mieści się w Poznaniu przy ulicy Murawa 29, na I piętrze.

e-mail: fundacja@fta.pl

www.fta.pl

 

Kontakt

.
.
.