Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci11
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe14
 • naukowe46
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Fundacji Twórców Architektury

organizator:

.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.1969

Stypendium Fundacji Twórców Architektury

Warunki aplikacji

Stypendystą FTA może zostać student lub absolwent, który obronił dyplom w roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium, na kierunku architektura, architektura i budownictwo, architektura wnętrz, architektura krajobrazu polskich uczelni państwowych i niepublicznych, który nie ukończył 27 lat.

 

Kryteria oceny

Osoba wnioskująca o przyznanie Stypendium FTA powinna spełniać poniższe warunki:

 1. Należeć do grona beneficjentów Funduszu.
 2. Samodzielnie zorganizować sobie wyjazd za granicę w celu odbycia praktyk zawodowych lub stażu w biurze architektonicznym lub urzędzie zajmującym się problemami architektury, na okres przynajmniej 3 miesięcy.
 3. Przedstawić program praktyk/stażu z podaniem miejsca ich odbywania oraz zakresu obowiązków.
 4. Wykazać się aktywnością i zaangażowaniem w działalność organizacji studenckich, wydziałowych, pozarządowych itp.
 5. Przedłożyć wniosek o przyznanie Stypendium wraz z uzasadnieniem przynajmniej 2 miesiące przed planowanym wyjazdem.

Stypendium FTA jest stypendium bytowym czyli przeznaczone powinno być na pokrycie kosztów pobytu w miejscu odbywania praktyk/stażu, w tym w szczególności: pokrycie kosztów dojazdu, kosztów komunikacji miejskiej, opłaty za stancję/ mieszkanie.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo na podstawie umowy stypendialnej.

Stypendium może zostać wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej – czyli stypendyście zostanie przekazany np. bilet lotniczy, bilet komunikacji miejskiej, opłacony zostanie nocleg.

Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości środków na koncie Funduszu, kraju odbywania praktyk/stażu oraz długości deklarowanego pobytu stypendysty za granicą.

Stypendium FTA może być przyznane także wtedy gdy osoba wnioskująca otrzymuje dofinansowanie z innych źródeł.

Fundacja Twórców Architektury zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium w ciągu 2 tygodni od złożenia wymaganych dokumentów.

Od decyzji w sprawie nie przyznania stypendium osobie wnioskującej nie przysługuje odwołanie.

 

Fundacja Twórców Architektury

ul. Jana Kochanowskiego 7, pok. 606
60-959 Poznań
tel. (061) 843 40 34
Siedziba Fundacji mieści się w Poznaniu przy ulicy Murawa 29, na I piętrze.

e-mail: fundacja@fta.pl

www.fta.pl

 

Kontakt

.
.
.