Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci61
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne5
 • inne4
 • sportowe46
 • naukowe17
 • artystyczne21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Fundacji Twórców Architektury

organizator:

.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.1969

Stypendium Fundacji Twórców Architektury

Warunki aplikacji

Stypendystą FTA może zostać student lub absolwent, który obronił dyplom w roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium, na kierunku architektura, architektura i budownictwo, architektura wnętrz, architektura krajobrazu polskich uczelni państwowych i niepublicznych, który nie ukończył 27 lat.

 

Kryteria oceny

Osoba wnioskująca o przyznanie Stypendium FTA powinna spełniać poniższe warunki:

 1. Należeć do grona beneficjentów Funduszu.
 2. Samodzielnie zorganizować sobie wyjazd za granicę w celu odbycia praktyk zawodowych lub stażu w biurze architektonicznym lub urzędzie zajmującym się problemami architektury, na okres przynajmniej 3 miesięcy.
 3. Przedstawić program praktyk/stażu z podaniem miejsca ich odbywania oraz zakresu obowiązków.
 4. Wykazać się aktywnością i zaangażowaniem w działalność organizacji studenckich, wydziałowych, pozarządowych itp.
 5. Przedłożyć wniosek o przyznanie Stypendium wraz z uzasadnieniem przynajmniej 2 miesiące przed planowanym wyjazdem.

Stypendium FTA jest stypendium bytowym czyli przeznaczone powinno być na pokrycie kosztów pobytu w miejscu odbywania praktyk/stażu, w tym w szczególności: pokrycie kosztów dojazdu, kosztów komunikacji miejskiej, opłaty za stancję/ mieszkanie.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo na podstawie umowy stypendialnej.

Stypendium może zostać wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej – czyli stypendyście zostanie przekazany np. bilet lotniczy, bilet komunikacji miejskiej, opłacony zostanie nocleg.

Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości środków na koncie Funduszu, kraju odbywania praktyk/stażu oraz długości deklarowanego pobytu stypendysty za granicą.

Stypendium FTA może być przyznane także wtedy gdy osoba wnioskująca otrzymuje dofinansowanie z innych źródeł.

Fundacja Twórców Architektury zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium w ciągu 2 tygodni od złożenia wymaganych dokumentów.

Od decyzji w sprawie nie przyznania stypendium osobie wnioskującej nie przysługuje odwołanie.

 

Fundacja Twórców Architektury

ul. Jana Kochanowskiego 7, pok. 606
60-959 Poznań
tel. (061) 843 40 34
Siedziba Fundacji mieści się w Poznaniu przy ulicy Murawa 29, na I piętrze.

e-mail: fundacja@fta.pl

www.fta.pl

 

Kontakt

.
.
.