Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne19
 • sportowe48
 • artystyczne48
 • socjalne25
 • naukowe117
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Fundacji Stypendialnej SEKA

organizator:

Fundacja Stypendialna SEKA

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 18.08.2023

Stypendium Fundacji Stypendialnej SEKA

Ruszył uzupełniający nabór wniosków na stypendia na rok akademicki 2023/2024!

Do składania wniosków Fundacja SEKA zaprasza maturzystów z całego województwa lubelskiego, również z Lublina. Na aplikacje organizatorzy czekają do 18 sierpnia 2023 r.

Fundacja Stypendialna SEKA  w roku akademickim 2023/2024 planuje przyznanie 50 stypendiów przeznaczonych na naukę na polskich uczelniach wypłacanych w dziesięciu miesięcznych ratach w wysokości po 1.600,00 PLN (stypendium polskie) oraz 3 stypendiów przeznaczonych na naukę na uczelniach zagranicznych w krajach należących do Unii Europejskiej w dziesięciu miesięcznych ratach w wysokości po 1.000,00 EUR (stypendium zagraniczne).

Stypendia wypłacane są maksymalnie przez 3 lata akademickie. O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy w roku składania wniosku o przyznanie stypendium planują rozpocząć studia dzienne i spełniają łącznie następujące wymagania:

 • podczas egzaminów maturalnych zdawali minimum dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym,
 • w roku złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekroczył równowartości 1.700,00 zł brutto (kryterium dochodowe),
 • przez okres minimum 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium byli zameldowani na terenie województwa lubelskiego,
 • w roku akademickim, na który przyznawane są stypendia będą studiować na uczelniach państwowych w Polsce lub za granicą w krajach Unii Europejskiej.

Przyznawanie stypendiów następuje na wniosek zawierający co najmniej imię i nazwisko, adres wnioskującego, oznaczenie rodzaju wnioskowanego stypendium (polskie lub zagraniczne), wysokość dochodu brutto na członka rodziny oraz przedmioty maturalne (maksymalnie 3) zdane na poziomie rozszerzonym wraz z wynikami, które mają być brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć:

 •  zaświadczenie z wynikami egzaminów maturalnych,
 • zaświadczenie o zameldowaniu,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wnioskującego oraz członków jego rodziny dochody, np.:
  – zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za ubiegły rok podatkowy,
  – zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o pomocy przyznawanej stypendyście oraz jego członkom rodziny albo o niekorzystaniu z takiego wsparcia,
  – zaświadczenie o dochodach otrzymywanych z gospodarstwa rolnego albo o braku dochodów z tego tytułu.

Informacje pochodzą ze strony: fundacja.seka.pl

Na naszej stronie znajdziecie tez inne stypendia dla studentów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja Stypendialna SEKA
Wolska 11
20-411 Lublin
tel. 502 683 886
fundacja@seka.pl
fundacja.seka.pl