Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Fundacji Stypendialnej SEKA

organizator:

Fundacja Stypendialna SEKA

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.07.2023

Stypendium Fundacji Stypendialnej SEKA

Fundacja Stypendialna SEKA  w roku akademickim 2023/2024 planuje przyznanie 50 stypendiów przeznaczonych na naukę na polskich uczelniach wypłacanych w dziesięciu miesięcznych ratach w wysokości po 1.600,00 PLN (stypendium polskie) oraz 3 stypendiów przeznaczonych na naukę na uczelniach zagranicznych w krajach należących do Unii Europejskiej w dziesięciu miesięcznych ratach w wysokości po 1.000,00 EUR (stypendium zagraniczne).

Stypendia wypłacane są maksymalnie przez 3 lata akademickie. O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy w roku składania wniosku o przyznanie stypendium planują rozpocząć studia dzienne i spełniają łącznie następujące wymagania:

 • podczas egzaminów maturalnych zdawali minimum dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym,
 • w roku złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekroczył równowartości 1.700,00 zł brutto (kryterium dochodowe),
 • przez okres minimum 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium byli zameldowani na terenie województwa lubelskiego (ale nie w Lublinie),
 • w roku akademickim, na który przyznawane są stypendia będą studiować na uczelniach państwowych w Polsce lub za granicą w krajach Unii Europejskiej.

Przyznawanie stypendiów następuje na wniosek zawierający co najmniej imię i nazwisko, adres wnioskującego, oznaczenie rodzaju wnioskowanego stypendium (polskie lub zagraniczne), wysokość dochodu brutto na członka rodziny oraz przedmioty maturalne (maksymalnie 3) zdane na poziomie rozszerzonym wraz z wynikami, które mają być brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć:

 •  zaświadczenie z wynikami egzaminów maturalnych,
 • zaświadczenie o zameldowaniu,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wnioskującego oraz członków jego rodziny dochody, np.:
  – zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za ubiegły rok podatkowy,
  – zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o pomocy przyznawanej stypendyście oraz jego członkom rodziny albo o niekorzystaniu z takiego wsparcia,
  – zaświadczenie o dochodach otrzymywanych z gospodarstwa rolnego albo o braku dochodów z tego tytułu.

Informacje pochodzą ze strony: fundacja.seka.pl

Na naszej stronie znajdziecie tez inne stypendia dla studentów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja Stypendialna SEKA
Wolska 11
20-411 Lublin
tel. 502 683 886
fundacja@seka.pl
fundacja.seka.pl