Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe16
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Fundacji Rodzin Górniczych

organizator:

Fundacja Rodzin Górniczych

Rodzaj:
inne, naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2022

Stypendium Fundacji Rodzin Górniczych

Fundacja Rodzin Górniczych rozpoczęła nabór wniosków o stypendia na rok szkolny 2022/2023. Wypełnione wnioski wraz z dołączonymi dokumentami można przesyłać w formie skanu drogą elektroniczną lub papierowo – pocztą.

Fundacja Rodzin Górniczych przyznaje podopiecznym stypendia socjalne, naukowe i specjalne na dany rok szkolny zgodnie z Zasadami przyznawania stypendiów.

Osoby ubiegające się o taką formę pomocy proszone są o zapoznanie się z dokumentami i sprawdzenie czy mogą Państwo ubiegać się o tą formę pomocy.

Osoby, które zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy rodzinom górniczym i jego załącznikami mogą ubiegać się o zapomogę doraźną bądź socjalną wnioskują o pomoc na formularzu

Stypendium socjalne
Do tych świadczeń uprawnieni są uczniowie i studenci w rodzinach, w których dochód na jednego członka tej rodziny nie jest wyższy jak minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto za pracę pracowników, ogłoszone na podstawie odrębnych przepisów.

Stypendium za wyniki w nauce
Do tych świadczeń są uprawnieni uczniowie szkół od 4 klasy szkoły podstawowej oraz studenci. Wysokość średniej od której przyznawane jest stypendium wynosi 5,0 dla szkoły podstawowej, zawodowej i gimnazjum, 4,5 dla szkół średnich i ponad średnich; Ponad to: ocena z zachowania nie może być niższa jak „odpowiednie”, a uczeń (student) nie powtarza klasy/roku akademickiego.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
O takie stypendium może się ubiegać uczeń/student, który posiada określony stopień niepełnosprawności zdrowotnej potwierdzony odpowiednim świadectwem lekarskim wydanym przez kompetentną placówkę służby zdrowia.

Uczeń (student) może korzystać z kilku rodzajów stypendiów, jeżeli spełnia określone Regulaminem warunki.

Osoby, które zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy rodzinom górniczym i jego załącznikami mogą ubiegać się o stypendium wnioskują o pomoc na formularzu.

ROZPATRYWANE SĄ TYLKO WNIOSKI W CAŁOŚCI WYPEŁNIONE ORAZ ZAWIERAJĄCE WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY!!!
Składając wnioski o pomoc kandydaci proszeni są o dołączanie potwierdzeń o odpisie 1%, jeśli takiego dokonali na Fundację Rodzin Górniczych (kopia strony z formularza PIT) lub jeśli są rodzice są pracownikami Kopalń, potwierdzenia odprowadzania składki na Fundację.

Osoby ubiegające się o pomoc, oprócz wymaganych dokumentów wymienionych we wnioskach, zobowiązane są do dołączania wykazu miesięcznych kosztów czynszu i mediów (ogrzewanie, światło, woda, itp.) – potwierdzone przez administrację mieszkaniową, itp.

Regulamin i formularz dostępny jest na stronie organizatora.
Informacje pochodzą ze strony: fundacjafrg.pl
W naszej bazie można znaleźć też inne stypendia dla uczniów i studentów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja Rodzin Górniczych
Powstańców 30
40-039 Katowice
tel. 505 233 026
fundacjafrg@wp.pl
fundacjafrg.pl