Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne21
 • naukowe36
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Fundacji Książąt Lubomirskich

organizator:

Fundacja Książąt Lubomirskich

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2015

Stypendium Fundacji Książąt Lubomirskich

Do 15 września można wnioskować o warte 6 tys. zł. stypendia roczne albo ubiegać się o jednorazowy grant. Starać się o nie mogą wybitnie uzdolnieni, pochodzący z niezamożnych rodzin pełnoletni uczniowie i studenci z kilku powiatów Podkarpacia.
Wiek ucznia/studenta: od rozpoczęcia 18, do ukończenia 24 roku życia.
Stypendia obejmą uczniów/studentów pochodzących z województwa podkarpackiego, uczących się/studiujących w następujących powiatach:
 • powiat przemyski wraz z miastem Przemyśl
 • powiat przeworski
 • powiat lubaczowski
 • powiat jarosławski
 • powiat sanocki
 • powiat leski
 • powiat bieszczadzki
Uczeń/student ubiegający się o stypendium powinien przedłożyć własnoręcznie stworzoną pracę dotyczącą rodziny Lubomirskich na Podkarpaciu na jeden z wymienionych tematów:
 1. Lubomirski, który może być dla mnie wzorem. Opis postaci z uzasadnieniem wyboru oraz uwzględnieniem tła historycznego; z podaniem źródeł.
 2. Multimedialne drzewo genealogiczne rodu Lubomirskich.
 3. Aplikacja mobilna „Szlakiem rodziny Lubomirskich” – podróż w miejsca związane z rodziną.
 4. Wypowiedź plastyczna dotycząca rodu Lubomirskich.
 5. Fotograficzna opowieść o rodzinie Lubomirskich.
 6. Lubomirscy – prekursorzy polskiej gospodarki – prezentacja multimedialna.
Łączna kwota stypendium to 6000 zł, wypłacane w miesięcznych ratach po 500 zł netto miesięcznie przez okres jednego roku kalendarzowego, począwszy od pierwszego dnia roku akademickiego 2015 / 2016.
Uwaga! Nabór zgłoszeń został przedłużony do 15 września!
Wnioski należy dostarczyć pocztą na adres:
Fundacja Książąt Lubomirskich
Ul. Kazimierzowska 81/4
02-518 Warszawa
lub elektronicznie: biuro@fundacjaksiazatlubomirskich.pl
Warunkiem otrzymania stypendium będzie posiadanie wybitnych osiągnięć w nauce, kulturze i sztuce, przedsiębiorczości, sporcie wykraczających poza program nauczania oraz rekomendacja ze strony Dyrektora Szkoły, Rektora lub Dziekana Uczelni, w której uczeń student się uczy, studiuje.

Wniosek o przyznanie stypendium dostępny w załączniku.
Infomacje pochodzą ze strony fundacjaksiazatlubomirskich.pl

Kontakt

Fundacja Książąt Lubomirskich
Ul. Kazimierzowska 81/4
02-518 Warszawa

biuro@fundacjaksiazatlubomirskich.pl
fundacjaksiazatlubomirskich.pl