Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe21
 • socjalne5
 • artystyczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Fundacji „Glogerianum”

organizator:

Fundacja "Glogerianum”

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2020

Stypendium Fundacji „Glogerianum”

Młodzi ludzie, którzy w opinii szkoły czy instytucji zasługują na to, by dołączyć do grona wyróżnionych jednorazowym stypendium Fundacji „Glogerianum” mogą do 15 lutego br. składać wnioski.

Wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do siedziby Fundacji „Glogerianum”: al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża

Do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie:

 • zaświadczenia ze szkoły lub uczelni z informacją o miejscu nauki i trybie,
 • potwierdzenia trudnej sytuacji materialnej w formie zaświadczenia z urzędu pracy lub urzędu skarbowego, dodatkowo:

 

 • dokumenty potwierdzające średnią ocen, osiągnięcia (w dziedzinach naukowych, artystycznych, sportowych i innych),
 • orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany),
 • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Wnioski niekompletne lub niepodpisane nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać drogą mailową: fundacja@glogerianum.pl lub pod numerem telefonu: 86 2164261

Informacje pochodzą ze strony: glogerianum.pl

Kontakt

Fundacja "Glogerianum”
al. Piłsudskiego 83
18-403 Łomża
tel. 86 2164261
fundacja@glogerianum.pl
glogerianum.pl