Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe7
 • artystyczne18
 • socjalne9
 • naukowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Fundacji „Glogerianum”

organizator:

Fundacja "Glogerianum”

Rodzaj:
sportowe, artystyczne, socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2020

Stypendium Fundacji „Glogerianum”

Młodzi ludzie, którzy w opinii szkoły czy instytucji zasługują na to, by dołączyć do grona wyróżnionych jednorazowym stypendium Fundacji „Glogerianum” mogą do 15 lutego br. składać wnioski.

Wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do siedziby Fundacji „Glogerianum”: al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża

Do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie:

 • zaświadczenia ze szkoły lub uczelni z informacją o miejscu nauki i trybie,
 • potwierdzenia trudnej sytuacji materialnej w formie zaświadczenia z urzędu pracy lub urzędu skarbowego, dodatkowo:

 

 • dokumenty potwierdzające średnią ocen, osiągnięcia (w dziedzinach naukowych, artystycznych, sportowych i innych),
 • orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany),
 • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Wnioski niekompletne lub niepodpisane nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać drogą mailową: fundacja@glogerianum.pl lub pod numerem telefonu: 86 2164261

Informacje pochodzą ze strony: glogerianum.pl

Kontakt

Fundacja "Glogerianum”
al. Piłsudskiego 83
18-403 Łomża
tel. 86 2164261
fundacja@glogerianum.pl
glogerianum.pl