Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci58
 • absolwenci14
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni23
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • inne9
 • muzyczne6
 • naukowe60
 • socjalne14
 • sportowe17
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie4
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie13
 • podkarpackie6
 • podlaskie5
 • pomorskie7
 • śląskie4
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie3
Organizator -+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa3
 • firma9
 • instytucja rządowa4
 • samorząd58
 • inny2
Wróć do listy

Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna

organizator:

Urząd Gminy Kościerzyna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.10.2019

Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna

Uczniowie i studenci z Kościerzyny mogą składać wnioski o Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna. Jest to specjalne wyróżnienie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (ostatni raz), dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kościerzyna.

Prawo do ubiegania się o stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna przysługuje za osiągnięcia w nauce:

 • Studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych zlokalizowanych w obrębie RP do ukończenia 26 roku życia,
 • Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dziennych pod warunkiem podjęcia studiów stacjonarnych,
 • Uczniom szkół podstawowych klas V-VIII, gimnazjów (do czasu ich wygaśnięcia) i szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych dziennych.

Stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał co najmniej:

 • w przypadku uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych średnią 5,20 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego,
 • w przypadku uczniów i absolwentów gimnazjów średnią 5,30 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego,
 • w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych średnią 5,50 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego,
 • w przypadku uczniów klas VII i absolwentów szkół podstawowych średnią 5,30 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego, a ponadto spełnia dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów :
  – Jest laureatem bądź finalistą olimpiad i konkursów przedmiotowych w tym międzynarodowych, ogólnopolskich, oraz szczebla wojewódzkiego,
  – Legitymuje się osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawnia szczególne uzdolnienia,
  – Aktywnie działa społecznie na rzecz lokalnego środowiska .

O Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna może ubiegać się student studiów stacjonarnych, który uzyskał średnią co najmniej 4,50 z ocen uzyskanych na koniec danego roku akademickiego za egzaminy i zaliczenia z przedmiotów niekończących się egzaminem oraz spełnia dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów:

 • Studiuje równolegle na kilku kierunkach lub realizuje indywidualny program studiów,
 • Posiada osiągnięcia naukowe,
 • Prowadzi działalność na rzecz środowiska lokalnego,
 • Uczestniczy w pracach naukowo badawczych,
 • Posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy.

Stypendium przyznaje się wyłącznie uczniom i studentom szkół publicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych i sportowych.

Terminy składania wniosków o Stypendium Edukacyjne:

 • uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych – do końca września 2019 r.
 • studenci studiów stacjonarnych – do końca października 2019 r.

Wnioski o stypendia należy składać w Zakładzie Oświaty Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9 w Kościerzynie (budynek C).

Wzór wniosku o Stypendium Edukacyjne znaleźć można w załączniku do uchwały Rady Gminy Kościerzyna.

Informacje pochodzą ze strony: www.koscierzyna.pl

Kontakt

Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 59 80

www.koscierzyna.pl