Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
 • inne5
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna

organizator:

Urząd Gminy Kościerzyna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.10.2019

Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna

Uczniowie i studenci z Kościerzyny mogą składać wnioski o Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna. Jest to specjalne wyróżnienie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (ostatni raz), dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kościerzyna.

Prawo do ubiegania się o stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna przysługuje za osiągnięcia w nauce:

 • Studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych zlokalizowanych w obrębie RP do ukończenia 26 roku życia,
 • Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dziennych pod warunkiem podjęcia studiów stacjonarnych,
 • Uczniom szkół podstawowych klas V-VIII, gimnazjów (do czasu ich wygaśnięcia) i szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych dziennych.

Stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał co najmniej:

 • w przypadku uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych średnią 5,20 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego,
 • w przypadku uczniów i absolwentów gimnazjów średnią 5,30 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego,
 • w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych średnią 5,50 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego,
 • w przypadku uczniów klas VII i absolwentów szkół podstawowych średnią 5,30 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego, a ponadto spełnia dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów :
  – Jest laureatem bądź finalistą olimpiad i konkursów przedmiotowych w tym międzynarodowych, ogólnopolskich, oraz szczebla wojewódzkiego,
  – Legitymuje się osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawnia szczególne uzdolnienia,
  – Aktywnie działa społecznie na rzecz lokalnego środowiska .

O Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna może ubiegać się student studiów stacjonarnych, który uzyskał średnią co najmniej 4,50 z ocen uzyskanych na koniec danego roku akademickiego za egzaminy i zaliczenia z przedmiotów niekończących się egzaminem oraz spełnia dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów:

 • Studiuje równolegle na kilku kierunkach lub realizuje indywidualny program studiów,
 • Posiada osiągnięcia naukowe,
 • Prowadzi działalność na rzecz środowiska lokalnego,
 • Uczestniczy w pracach naukowo badawczych,
 • Posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy.

Stypendium przyznaje się wyłącznie uczniom i studentom szkół publicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych i sportowych.

Terminy składania wniosków o Stypendium Edukacyjne:

 • uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych – do końca września 2019 r.
 • studenci studiów stacjonarnych – do końca października 2019 r.

Wnioski o stypendia należy składać w Zakładzie Oświaty Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9 w Kościerzynie (budynek C).

Wzór wniosku o Stypendium Edukacyjne znaleźć można w załączniku do uchwały Rady Gminy Kościerzyna.

Informacje pochodzą ze strony: www.koscierzyna.pl

Kontakt

Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 59 80

www.koscierzyna.pl