Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe14
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL

organizator:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.05.2014

Stypendium DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL

Cel i charakter stypendium:

Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla osób chorych na cukrzycę z terenu całej Polski.
Stypendium przyznawane jest osobom chorym na cukrzycę, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla osób chorych na cukrzycę, którzy pomimo trudności wynikających z borykania się z poważną chorobą osiągają wyniki sportowe. Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz wspomagać możliwości rozwoju. Stypendium może otrzymać osoba chora na cukrzycę, która udokumentuje aktywne uprawianie dyscypliny sportowej oraz osiągnięcia w tym zakresie.
Zgłaszanie kandydatów:

Kandydatów do stypendium może zgłaszać zainteresowany kandydat lub jego
opiekun prawny (w przypadku dzieci do 18 roku życia),
Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na odpowiednich formularzach
dostępnych w siedzibie Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, ul. Młyńska 17, 44-100 Gliwice oraz na stronie internetowej www.mojacukrzyca.pl,
w terminie do 10 maja bieżącego roku.
Zasady i tryb przyznawania stypendium:

Stypendia przyznaje Zarząd Towarzystwa w oparciu o nadesłane zgłoszenia.
Liczbę stypendiów, czas trwania oraz wysokość ustala corocznie Zarząd Towarzystwa, w ramach środków zaplanowanych w budżecie Towarzystwa.
Szczegółowe zobowiązania stron określa umowa zawarta między Towarzystwem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą a osobą otrzymującą stypendium.
Informacje o przyznanym stypendium podaje się do publicznej wiadomości.


Informacje pochodzą ze strony: www.mojacukrzyca.pl

Kontakt

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
ul. Młyńska 17
44-100 Gliwice


www.mojacukrzyca.pl