Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci36
 • absolwenci26
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe13
 • socjalne4
 • naukowe19
 • artystyczne23
 • muzyczne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd32
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL

organizator:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.05.2014

Stypendium DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL

Cel i charakter stypendium:

Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla osób chorych na cukrzycę z terenu całej Polski.
Stypendium przyznawane jest osobom chorym na cukrzycę, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla osób chorych na cukrzycę, którzy pomimo trudności wynikających z borykania się z poważną chorobą osiągają wyniki sportowe. Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz wspomagać możliwości rozwoju. Stypendium może otrzymać osoba chora na cukrzycę, która udokumentuje aktywne uprawianie dyscypliny sportowej oraz osiągnięcia w tym zakresie.
Zgłaszanie kandydatów:

Kandydatów do stypendium może zgłaszać zainteresowany kandydat lub jego
opiekun prawny (w przypadku dzieci do 18 roku życia),
Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na odpowiednich formularzach
dostępnych w siedzibie Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, ul. Młyńska 17, 44-100 Gliwice oraz na stronie internetowej www.mojacukrzyca.pl,
w terminie do 10 maja bieżącego roku.
Zasady i tryb przyznawania stypendium:

Stypendia przyznaje Zarząd Towarzystwa w oparciu o nadesłane zgłoszenia.
Liczbę stypendiów, czas trwania oraz wysokość ustala corocznie Zarząd Towarzystwa, w ramach środków zaplanowanych w budżecie Towarzystwa.
Szczegółowe zobowiązania stron określa umowa zawarta między Towarzystwem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą a osobą otrzymującą stypendium.
Informacje o przyznanym stypendium podaje się do publicznej wiadomości.


Informacje pochodzą ze strony: www.mojacukrzyca.pl

Kontakt

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
ul. Młyńska 17
44-100 Gliwice


www.mojacukrzyca.pl