Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL

organizator:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.05.2014

Stypendium DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL

Cel i charakter stypendium:

Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla osób chorych na cukrzycę z terenu całej Polski.
Stypendium przyznawane jest osobom chorym na cukrzycę, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla osób chorych na cukrzycę, którzy pomimo trudności wynikających z borykania się z poważną chorobą osiągają wyniki sportowe. Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz wspomagać możliwości rozwoju. Stypendium może otrzymać osoba chora na cukrzycę, która udokumentuje aktywne uprawianie dyscypliny sportowej oraz osiągnięcia w tym zakresie.
Zgłaszanie kandydatów:

Kandydatów do stypendium może zgłaszać zainteresowany kandydat lub jego
opiekun prawny (w przypadku dzieci do 18 roku życia),
Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na odpowiednich formularzach
dostępnych w siedzibie Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, ul. Młyńska 17, 44-100 Gliwice oraz na stronie internetowej www.mojacukrzyca.pl,
w terminie do 10 maja bieżącego roku.
Zasady i tryb przyznawania stypendium:

Stypendia przyznaje Zarząd Towarzystwa w oparciu o nadesłane zgłoszenia.
Liczbę stypendiów, czas trwania oraz wysokość ustala corocznie Zarząd Towarzystwa, w ramach środków zaplanowanych w budżecie Towarzystwa.
Szczegółowe zobowiązania stron określa umowa zawarta między Towarzystwem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą a osobą otrzymującą stypendium.
Informacje o przyznanym stypendium podaje się do publicznej wiadomości.


Informacje pochodzą ze strony: www.mojacukrzyca.pl

Kontakt

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
ul. Młyńska 17
44-100 Gliwice


www.mojacukrzyca.pl