Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium doktoranckie w dziedzinie astrofizyki obliczeniowej

organizator:

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN)

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 03.09.2017

Stypendium doktoranckie w dziedzinie astrofizyki obliczeniowej

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) w Warszawie ogłasza konkurs o stypendium doktoranckie w dziedzinie astrofizyki. Czteroletnie stypendium związane jest z projektem badawczym OPUS 10 „Struktura i ewolucja ultra-jasnych astrofizycznych źródeł rentgenowskich” (2015/19/B/ST9/01099), finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki i kierowanym przez profesorów Jean-Pierre Lasotę i Krzysztofa Belczyńskiego. Podjęcie badań w CAMK powinno nastąpić 1 października 2017 roku.

Stypendysta będzie prowadził badania naukowe wykorzystując wyniki obliczeń programu numerycznego StarTrack. Program ten, realizujący syntezę populacji gwiazd podwójnych, pozwolił przewidzieć istnienie populacji układów podwójnych masywnych czarnych dziur, które zostały ostatnio odkryte przez detektory fal grawitacyjnych LIGO (Laser Interferometric Gravitational-wave Observatory).

Doktorant posługując się programem StarTrack będzie badać związki, które mogą istnieć między populacją Ultra Jasnych źródeł rentgenowskich (ang. ULX) a źródłami fal grawitacyjnych, w szczególności (wciąż nieodkrytymi) podwójnymi układami gwiazd neutronowych i układami składającymi się z gwiazdy neutronowej i czarnej dziury.

Stypendium związane jest ze studiami doktoranckimi w CAMKu. Do naboru mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ukończyli (lub ukończą przed rozpoczęciem badań w CAMKu) studia uniwersyteckie uzyskując stopień magistra (lub równoważny) w zakresie astronomii, astrofizyki lub fizyki. Przy naborze preferowana będzie znajomość metod numerycznych i umiejętność programowania w językach C, C++, Python itp.

Do podania o przyjęcie na studia doktoranckie Centrum prosi dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów, życiorys, spis ewentualnych publikacji naukowych, oraz zwięzła informację o dotychczasowych osiągnięciach i doświadczeniu kandydata oraz zainteresowaniach naukowych. Wymagany jest list polecający od samodzielnego pracownika naukowego.

Dokumenty należy składać do 3 września 2017 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 22 329 61 00), lub e-mailem, w formacie pdf, na adres: recruitment@camk.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną pisząc na adres lasota@camk.edu.pl.

Niniejszy nabór jest niezależny od naboru na studia doktoranckie w CAMK (www.camk.edu.pl/en/phd/).

Informacje pochodzą ze strony www.camk.edu.pl

Kontakt

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN)
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
tel. 22 329 61 00
lasota@camk.edu.pl
www.camk.edu.pl