Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • socjalne14
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium doktoranckie – praca na temat polskiego kina

organizator:

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2016
wartość stypendium: 30 000 zł

Stypendium doktoranckie – praca na temat polskiego kina

Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłasza konkurs o przyznanie stypendium doktoranckiego dla osób przygotowujących dysertację na temat polskiego kina.

Nabór wniosków prowadzony jest od 1 lipca do 30 września 2016 roku. Kwota stypendium wynosi 30 000 zł.

Do konkursu na stypendium mogą przystąpić doktoranci polskich uczelni wyższych po otwarciu przewodu doktorskiego, a przed złożeniem pracy doktorskiej.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

 • list motywacyjny wnioskodawcy zawierający: harmonogram prac związanych z dokończeniem rozprawy doktorskiej, sposoby wykorzystania środków uzyskanych w ramach stypendium,
 • CV wnioskodawcy ze szczególnym uwzględnieniem jego dorobku naukowego (publikacje naukowe, aktywny udział w konferencjach, udział w realizacji projektów badawczych, staże i stypendia naukowe) oraz dydaktycznego,
 • kserokopię dyplomu magisterskiego,
 • opinię promotora pracy doktorskiej na temat wnioskodawcy i jego pracy naukowej,
 • zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego,
 • konspekt pracy doktorskiej, zatwierdzony przez Radę Wydziału (lub Radę Instytutu) uczelni,
 • kserokopię jednego artykułu naukowego stypendysty wraz z kserokopią strony tytułowej książki lub pierwszej strony czasopisma naukowego oraz spisu treści książki lub czasopisma, w którym artykuł się ukazał.

Wszystkie dokumenty dołączone do karty zgłoszeniowej muszą być podpisane przez wnioskodawcę i jego promotora.

Wnioski należy składać w pięciu egzemplarzach (oryginał i 4 kopie).

Kartę zgłoszeniową w wersji elektronicznej należy wypełnić w Internetowym Systemie Składania Wniosków. Przed złożeniem pierwszego wniosku, należy utworzyć konto użytkownika w ISSW PISF. W tym celu należy w lewej kolumnie kliknąć przycisk „Załóż konto”.

Wydrukowane i  podpisane wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, wraz z wszystkimi podpisanymi załącznikami w wersji papierowej, należy składać w komplecie, w wymaganej liczbie egzemplarzy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej w pokoju nr 38 (sekretariat Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji) w terminie od 1 lipca do 30 września 2016 roku lub przesłać w tym terminie listem poleconym na adres Instytutu, z dopiskiem „stypendium doktoranckie PISF” (liczy się data stempla pocztowego).

ADRES:

Polski Instytut Sztuki Filmowej,

ul. Krakowskie Przedmieście 21/23,

00-071 Warszawa

Informacje pochodzą ze strony: www.pisf.pl

LINKI:
Wniosek internetowy

Kontakt

Polski Instytut Sztuki Filmowej
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa
tel.: (22) 42 10 130
pisf@pisf.pl
www.pisf.pl