Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium doktoranckie dla absolwentów fizyki lub astronomii

organizator:

Centrum Badań Kosmicznych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2016
termin rozstrzygnięcia: 15.09.2016
wartość stypendium: 3000 zł

Stypendium doktoranckie dla absolwentów fizyki lub astronomii

Projekt Ośrodek międzygwiazdowy w okolicy Słońca: wnioski z analizy obserwacji strumieni atomów neutralnych

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Bzowski, bzowski@cbk.waw.pl

Stanowisko: doktorant

Wyskokość stypendium: 3000 zł /mc

Czas trwania: 36 mcy

Termin składania ofert: 31.08.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.09.2016

O wynikach kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektorniczną

Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie z fizyki lub astronomii
 • Umiejętność programowania w zakresie niezbędnym do tworzenia komputerowych modeli zjawisk fizycznych i prowadzenia analizy danych eksperymentalnych, potwierdzona napisanym przez siebie oprogramowaniem
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do pracy naukowej, w tym komunikacji pisemnej i ustnej
 • Znajomość fizyki heliosfery, choćby w podstawowym zakresie
 • Zdolność do bieglej obsługi komputera osobistego, w tym procesorów tekstu, programów prezentacyjnych; znajomość środowiska LaTeX w zakresie niezbędnym do tworzenia artykułów naukowych do publikacji.
 • Umiejętność i nawyk samodzielnego śledzenia literatury naukowej w zakresie swojej specjalności
 • Zalety charakteru niezbędne do efektywnej pracy naukowej, w tym m.in. uczciwość, lojalność, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, ciekawość świata, chęć podejmowania wyzwań, chęć poszerzania własnych horyzontów, zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy
 • Zdolność do efektywnej współpracy w niewielkim zespole bezpośrednich współpracowników oraz w szerszym zespole międzynarodowym
 • Spełnienie warunków przyznania stypendium naukowego, określonego w regulaminie „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”

Pożądane:

 • Doświadczenie w pracy naukowej, potwierdzone publikacjami
 • Doświadczenie w pracy z pakietem Mathematica
 • Doświadczenie w analizie danych doświadczalnych, szczególnie z eksperymentów kosmicznych\

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia:

 • Wniosek o przyznanie stypendium i list motywacyjny
 • CV z wykazem publikacji (i liczbą cytowań poszczególnych publikacji) i wystąpień konferencyjnych oraz ew. innych osiągnięć, o których mowa w regulaminie przyznawania stypendium
 • dyplom ukończenia studiów bądź zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich
 • ew. certyfikat znajomości jęz. angielskiego, jeśli kandydat takowy posiada
 • formalną zgodę na przetwarzanie przez CBK informacji podanych przez siebie w związku z przystąpieniem do konkursu

Doktumenty należy składać osobiście w dziale kadr CBK, 00-716 Warszawa ul. Bartycka 18A

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: 1.10.2016.
Informacje pochodzą ze strony: www.cbk.waw.pl

LINKI DO SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
www.facebook.com/CentrumBadanKosmicznychPAN

Kontakt

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
ul. Bartycka 18 A
Warszawa
tel.: 22 4966 200
bzowski@cbk.waw.pl
www.cbk.waw.pl/