Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie33
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla uzdolnionej młodzieży AGRAFKA – Fundusz Tratwa Szczecinek

organizator:

Fundusz Tratwa Szczecinek

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 18.07.2014

Stypendium dla uzdolnionej młodzieży AGRAFKA – Fundusz Tratwa Szczecinek

Fundusz Tratwa Szczecinek informuje, że Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  ogłasza nabór uczestników do programu stypendialnego Agrafka 2014/2015.

Agrafka adresowana jest do wybitnie utalentowanej młodzieży (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne i artystyczne), przede wszystkim gimnazjalnej, licealnej i studentów z małych miejscowości. Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy, pomysł na własny rozwój oraz sytuacja materialna kandydatów).

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM

Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2014 do czerwca 2015 w wysokości 300 zł miesięcznie (zależnie  od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę.

Stypendium może być przeznaczone między innymi na:
-opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
-opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
-zakup podręczników i pomocy naukowych,
-zakup materiałów do twórczości artystycznej.

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW
Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna
powoływana przez zarząd Akademii.
Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:

-Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych  (średnia ocen),
-Sytuacja socjalno – bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w jednym gospodarstwie domowym),
-Pomysł na rozwój osobisty.
-Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości.

WYMAGANE DOKUMENTY.
-Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego,
-Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp.,
-dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

DARCZYŃCY AGRAFKI
-Fundacja Agory
-Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich,
-darczyńcy indywidualni
-instytucje.

Wypełniony komputerowo, podpisany wniosek (możliwy do pobrania na
stroniewww.fl.szczecinek.pl)należy dostarczyć osobiście do biura FunduszuTratwa Szczecinek
-nominatora przy ul. Wiejskiej 4 w Szczecinku
do dnia 18 lipca 2014r.

Informacje pobrane ze strony: www.fl.szczecinek.pl

Kontakt

Fundusz Tratwa Szczecinek
ul. Wiejska 4
Szczecinek


www.fl.szczecinek.pl