Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla uczniów uzdolnionych artystycznie z Białegostoku

organizator:

Departament Edukacji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 20.06.2014

Stypendium dla uczniów uzdolnionych artystycznie z Białegostoku

Stypendia dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie do stypendiumk na okres roku szkolnego 2014/2015

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź
finalistą artystycznego konkursu, tumieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na
szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojew6dzkim. We wniosku 0 przyznanie
stypendium w dziedzinie twórczosci artystycznej na rok szkolny 2014/2015 można wpisać
„proponowaną ocenę z zachowania”, a w przypadku, gdy ulegnie ona zmianie należy
niezwłocznie przekazanie informacjęi o zaistnialej zmianie do Departamentu.

Wniosek o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczosci artystycznej na rok
szkolny 2014/2015 nalezy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl (zakładka
Edukacja « Stypendia « Stypendia artystyczne) i złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami
w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku (ul. Legionowa 7
p. 118) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2014 r.

Informacje pobrane ze strony: www.bialystok.pl

Kontakt

Departament Edukacji
ul. Legionowa 7
15-281 Białystok


www.bialystok.pl