Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci19
 • absolwenci10
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne11
 • muzyczne8
 • socjalne3
 • naukowe13
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd15
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla uczniów uzdolnionych artystycznie z Białegostoku

organizator:

Departament Edukacji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 20.06.2014

Stypendium dla uczniów uzdolnionych artystycznie z Białegostoku

Stypendia dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie do stypendiumk na okres roku szkolnego 2014/2015

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź
finalistą artystycznego konkursu, tumieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na
szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojew6dzkim. We wniosku 0 przyznanie
stypendium w dziedzinie twórczosci artystycznej na rok szkolny 2014/2015 można wpisać
„proponowaną ocenę z zachowania”, a w przypadku, gdy ulegnie ona zmianie należy
niezwłocznie przekazanie informacjęi o zaistnialej zmianie do Departamentu.

Wniosek o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczosci artystycznej na rok
szkolny 2014/2015 nalezy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl (zakładka
Edukacja « Stypendia « Stypendia artystyczne) i złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami
w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku (ul. Legionowa 7
p. 118) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2014 r.

Informacje pobrane ze strony: www.bialystok.pl

Kontakt

Departament Edukacji
ul. Legionowa 7
15-281 Białystok


www.bialystok.pl