Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla uczniów uzdolnionych artystycznie z Białegostoku

organizator:

Departament Edukacji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 20.06.2014

Stypendium dla uczniów uzdolnionych artystycznie z Białegostoku

Stypendia dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie do stypendiumk na okres roku szkolnego 2014/2015

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź
finalistą artystycznego konkursu, tumieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na
szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojew6dzkim. We wniosku 0 przyznanie
stypendium w dziedzinie twórczosci artystycznej na rok szkolny 2014/2015 można wpisać
„proponowaną ocenę z zachowania”, a w przypadku, gdy ulegnie ona zmianie należy
niezwłocznie przekazanie informacjęi o zaistnialej zmianie do Departamentu.

Wniosek o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczosci artystycznej na rok
szkolny 2014/2015 nalezy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl (zakładka
Edukacja « Stypendia « Stypendia artystyczne) i złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami
w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku (ul. Legionowa 7
p. 118) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2014 r.

Informacje pobrane ze strony: www.bialystok.pl

Kontakt

Departament Edukacji
ul. Legionowa 7
15-281 Białystok


www.bialystok.pl