Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla uczniów szkół zawodowych na Pomorzu

organizator:

Samorząd Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2016

Stypendium dla uczniów szkół zawodowych na Pomorzu

Stypendia dedykowane są wyłącznie uczniom zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum.

Nabór wniosków trwa do 15 września 2016 r.

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. Projekt skierowany jest do uczniów – mieszkańców województwa pomorskiego, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;

2. w roku szkolnym 2015/2016:

a) otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

 • I lub II klasę zasadniczej szkoły zawodowej,
 • I, II lub III klasę technikum;

b) uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 4,75;

3. w roku szkolnym  2016/2017 będzie kontynuował naukę w zasadniczej szkole zawodowej lub technikum;

4. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym1 i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza2, podanymi na stronie: www.des.pomorskie.eu

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.des.pomorskie.eu

Generator wniosków znajduje się na stronie: www.programstypendialny.pomorskie.eu

Informacje pochodzą ze strony: www.des.pomorskie.eu

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Tel.: +48 58 32 68 555
info@pomorskie.eu
www.bip.pomorskie.eu

Dokumenty

do pobrania