Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci79
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe27
 • socjalne13
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Chybie

organizator:

Gmina Chybie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.07.2023

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Chybie

Na podstawie uchwały nr VIII/61/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4917.) stypendia mogą być udzielane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych pobierającym naukę na terenie Gminy Chybie, a także absolwentom szkoły w roku kalendarzowym, w którym ukończyli szkołę.

Stypendia za wyniki w nauce mogą być udzielane uczniom, którzy w danym roku szkolnym spełniają jeden z następujących warunków:

 • są laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 • są finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 • są laureatami turnieju wiedzy pożarniczej i konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na szczeblu wojewódzkim,
 • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego:

uczeń szkoły podstawowej klas IV-VI – 5,5 i wyższą,
uczeń szkoły podstawowej klas VII-VIII – 5,4 i wyższą.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic lub opiekun prawny ucznia. Dyrektorzy szkół są zobowiązani powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych o możliwości uzyskania stypendium przez ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Urzędu Gminy w Chybiu w terminie do 31 lipca, a wypłata stypendium nastąpi w terminie do dnia 30 września każdego roku. Do wniosku wnioskodawca dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

 • świadectwa szkolnego,
 • dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

Formularz wniosku oraz uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4917, z późn. zm.) znajdują się poniżej w załącznikach.

Informacje pochodzą ze strony: chybie.pl

A jeśli szukacie innej oferty stypendium, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Gmina Chybie
ul. Bielska 78
43-520 Chybie
tel.: +48 338561096
sekretariat@chybie.pl
chybie.pl