Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci67
 • absolwenci21
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni60
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne4
 • sportowe46
 • naukowe20
 • artystyczne22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie8
 • lubuskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla uczniów Miasta i Gminy Rydzyna

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 01.07.2022

Stypendium dla uczniów Miasta i Gminy Rydzyna

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna przypomina, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/237/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 2021r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom, w terminie 7 dni od dnia zakończenia roku szkolnego (tj. do dnia 1 lipca 2022r. do g. 15.30) w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty przez CKE, uwzględniając osiągnięcia uczniów uzyskane w ostatnim roku szkolnym – można składać wnioski o przyznanie stypendium.

Zgodnie z uchwałą do ubiegania się o stypendium, uprawnieni są uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, pobierających naukę na terenie Gminy Rydzyna, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy spełnili jeden z następujących warunków:

 1. najwyższą średnią w szkole z zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty, liczoną łącznie ze wszystkich przedmiotów;
 2. w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:
 • w klasach IV – VI – 5,30,
 • w klasach VII – VIII – 5,10.
 1. reprezentując szkołę, uzyskali na szczeblu wojewódzkim tytuł laureata w konkursach/olimpiadach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych lub zostali na szczeblu ogólnopolskim co najmniej finalistami konkursów/olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych, ogłaszanych przez Ministra Edukacji i Nauki lub Kuratora Oświaty oraz wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej średnią ocen 4,75.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w § 2 uchwały:

 1. zaświadczenie dyrektora szkoły o średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasyfikacji rocznej;
 2. poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kserokopia dokumentu lub oświadczenie dyrektora szkoły, potwierdzające spełnienie warunku określonego w § 2 ust. 1 pkt 2. i ust. 2.

Informacje pochodzą ze strony: powiat.limanowski.pl

Jeśli szukasz innych stypendiów dla uczniów, to zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie
Rynek 1
64-130 Rydzyna
tel. 65 538 84 76
rydzyna@rydzyna.pl
rydzyna.pl