Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie73
 • studenci75
 • absolwenci14
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe37
 • artystyczne50
 • inne19
 • naukowe112
 • socjalne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie41
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie15
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie3
 • małopolskie9
 • mazowieckie9
 • opolskie2
 • podkarpackie7
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie14
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa10
 • samorząd89
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla uczniów Miasta i Gminy Rydzyna

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 01.07.2022

Stypendium dla uczniów Miasta i Gminy Rydzyna

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna przypomina, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/237/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 2021r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom, w terminie 7 dni od dnia zakończenia roku szkolnego (tj. do dnia 1 lipca 2022r. do g. 15.30) w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty przez CKE, uwzględniając osiągnięcia uczniów uzyskane w ostatnim roku szkolnym – można składać wnioski o przyznanie stypendium.

Zgodnie z uchwałą do ubiegania się o stypendium, uprawnieni są uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, pobierających naukę na terenie Gminy Rydzyna, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy spełnili jeden z następujących warunków:

 1. najwyższą średnią w szkole z zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty, liczoną łącznie ze wszystkich przedmiotów;
 2. w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:
 • w klasach IV – VI – 5,30,
 • w klasach VII – VIII – 5,10.
 1. reprezentując szkołę, uzyskali na szczeblu wojewódzkim tytuł laureata w konkursach/olimpiadach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych lub zostali na szczeblu ogólnopolskim co najmniej finalistami konkursów/olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych, ogłaszanych przez Ministra Edukacji i Nauki lub Kuratora Oświaty oraz wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej średnią ocen 4,75.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w § 2 uchwały:

 1. zaświadczenie dyrektora szkoły o średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasyfikacji rocznej;
 2. poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kserokopia dokumentu lub oświadczenie dyrektora szkoły, potwierdzające spełnienie warunku określonego w § 2 ust. 1 pkt 2. i ust. 2.

Informacje pochodzą ze strony: powiat.limanowski.pl

Jeśli szukasz innych stypendiów dla uczniów, to zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie
Rynek 1
64-130 Rydzyna
tel. 65 538 84 76
rydzyna@rydzyna.pl
rydzyna.pl