Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie71
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe87
 • inne8
 • sportowe31
 • socjalne19
 • artystyczne41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie10
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla uczniów i studentów z powiatu olsztyńskiego

organizator:

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 30.08.2013

Stypendium dla uczniów i studentów z powiatu olsztyńskiego

Od 1 do 30 sierpnia uczniowie i studenci z powiatu olsztyńskiegomają możłiwość ubiegania się o stypendium Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. Znane są też nieco zmodyfikowane kryteria przyznawania wsparcia na rozwój pasji i zainteresowań.

Kto może ubiegać się o stypednium?

Absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych będący mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn!) i spełniający poniższe warunki:

 • osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,20,
 • są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – stypendia naukowo – socjalne, stypendia sportowe/artystyczne,
 • spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (zgodnie z ustawą dla osoby samotnie wychowującej dziecko kryterium dochodowe wynosi – 542 zł, a dla osoby w rodzinie – 456 zł ).

Kompletność wniosku:

 1. Wniosek składa się z 4 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta, jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.
 2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte odpowiednimi zaświadczeniami (zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy, decyzje dotyczące statusu bezrobotnego, wyroki alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zaświadczenie o ilości  ha w gospodarstwie rolnym i inne – kopie wraz z oryginałami do wglądu). Zaświadczenia o dochodach za miesiąc lipiec 2013 roku (miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).
 3. Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku (cz. 3).
 4. Wypełnione i podpisane oświadczenie (cz. 4 wniosku).
 5. Średnia ocen potwierdzona kopią świadectwa lub indeksu – potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu).

Termin składania wniosków:
Dokumenty należy składać w terminie do 30 sierpnia 2013 roku.
Organizatorzy proszą kierować je bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji (budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 237) pon.- pt. w godzinach 11-15.

Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę! Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.
Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji Joanna Rogowska.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacjafzo.pl.

Kontakt

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 69
biuro@fundacjafzo.home.pl
www.fundacjafzo.pl