Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla uczniów Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce

organizator:

Urząd Gminy w Gierałtowicach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 10.09.2023

Stypendium dla uczniów Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce

Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom szkół w Gminie Gierałtowice w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności:

 • osiągnięcie wysokich wyników w nauce za dany rok szkolny w szkole:
  a) średnia ocen od 5,50 dla uczniów klasy VII i VIII,
  b) średnia ocen od 5,80 dla uczniów klas IV- VI,
 • uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych organizowanych przez MEN i Śląskiego Kuratora Oświaty.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć rodzice ucznia lub opiekunowie prawni. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Gierałtowicach do 10 września za poprzedni rok szkolny.

Informacje pochodzą ze strony: gieraltowice.pl

Na portalu możecie znaleźć także inne oferty stypendiów dla uczniów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy w Gierałtowicach
ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice

urzadgminy@gieraltowice.pl
www.gieraltowice.pl