Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla studentów w Morzeszczynie

organizator:

Urząd Gminy Morzeszczyn

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.04.2023

Stypendium dla studentów w Morzeszczynie

Zgodnie z uchwałą nr XL/255/2022 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla studentów szkół wyższych o stypendium może ubiegać się student kształcący się w szkole wyższej, który:

 • jest mieszkańcem gminy Morzeszczyn;
 • uzyskał w semestrze akademickim, za który przyznawane jest stypendium średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,00 podawaną do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglania;
 • nie ukończył w dniu składania wniosku 26 roku życia.

Stypendium przyznawane jest raz na semestr akademicki i wypłacane jest na wskazany rachunek bankowy.

Zgłoszenie kandydatów do stypendium dokonywane jest na wniosku. Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z dziekanatu uczelni o wysokości średniej arytmetycznej ocen
 • ze wszystkich zaliczeń i egzaminów,
 • oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Morzeszczyn.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami należy składać
w Urzędzie Gminy Morzeszczyn w terminach do dnia:

 • 30 kwietnia każdego roku,
 • 31 października każdego roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.morzeszczyn.pl

Inne stypendia naukowe dla studentów dostępne są w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Morzeszczyn
ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn
tel. 58 536 27 19, 58 536 27 24
urzad@morzeszczyn.pl
www.morzeszczyn.pl