Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla studentów w Morzeszczynie

organizator:

Urząd Gminy Morzeszczyn

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.04.2023

Stypendium dla studentów w Morzeszczynie

Zgodnie z uchwałą nr XL/255/2022 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla studentów szkół wyższych o stypendium może ubiegać się student kształcący się w szkole wyższej, który:

 • jest mieszkańcem gminy Morzeszczyn;
 • uzyskał w semestrze akademickim, za który przyznawane jest stypendium średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,00 podawaną do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglania;
 • nie ukończył w dniu składania wniosku 26 roku życia.

Stypendium przyznawane jest raz na semestr akademicki i wypłacane jest na wskazany rachunek bankowy.

Zgłoszenie kandydatów do stypendium dokonywane jest na wniosku. Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z dziekanatu uczelni o wysokości średniej arytmetycznej ocen
 • ze wszystkich zaliczeń i egzaminów,
 • oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Morzeszczyn.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami należy składać
w Urzędzie Gminy Morzeszczyn w terminach do dnia:

 • 30 kwietnia każdego roku,
 • 31 października każdego roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.morzeszczyn.pl

Inne stypendia naukowe dla studentów dostępne są w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Morzeszczyn
ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn
tel. 58 536 27 19, 58 536 27 24
urzad@morzeszczyn.pl
www.morzeszczyn.pl