Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla obcokrajowców studiujących w woj. małopolskim

organizator:

Stowarzyszenie Wspólna Polska

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2013

Stypendium dla obcokrajowców studiujących w woj. małopolskim

Jesteś obcokrajowcem i studiujesz na terenie województwa małopolskiego? Osiągasz dobre wyniki w nauce? Jeśli tak, to stypendium moze być dla Ciebie! Stypendium Stowarzyszenia Wspólna Polska przeznaczone jest dla obcokrajowców pochodzących z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polaków i osób innej narodowości pochodzących ze Wschodu, a także przedstawiciel i Polonii z innych krajów.

Dla kogo jest to stypendium?
Stypendium przysługuje studentom wyższych uczelni państwowych lub niepaństwowych działających na terenie województwa małopolskiego, studiującym w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub studentom jednolitych studiów magisterskich.

Wysokość stypendium:
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 500 zł brutto. Pomoc stypendialna przyznana
jest na okres 10 miesięcy. Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach, w listopadzie i w grudniu.

Waymagane dokumenty:

1. W celu uzyskania stypendium osoba ubiegająca się o pomoc powinna dostarczyć udokumentowany wniosek stypendialny wraz podaniem, życiorysem, ksero paszportu.
2. Wniosek wraz z informacją o wymaganych załącznikach jest dostępny w siedzibie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Rynek Główny 14 (Dom Polonii) lub na www.swp.krakow.pl
3. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione. Nie będą przyjmowane wnioski wypełnione ręcznie.
4. Kandydat do stypendium musi spełnić co najmniej następujące warunki:

 • w przypadku osób rozpoczynających studia, wykazać się uzyskaną w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki, na który przyznane będzie stypendium, średnią ocen nie niższą niż 4,00,
 • w przypadku osób kontynuujących studia, wykazać się uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który przyznane będzie stypendium, średnią ocen nie niższą niż 3,50.

5. Osoby ubiegające się o stypendium powinni legitymować się zaświadczeniem o podjęciu studiów na uczelni wyższej znajdującej się na terenie województwa małopolskiego.
6. Osoby powtarzające rok nie mogą ubiegać się o stypendium – wyjątek mogą stanowić udokumentowane sytuacje losowe.

Wnioski o udzielenie stypendium będą przyjmowane do dnia 31 października.

Informacja pochodzi ze strony www.wspolnota-polska.org.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie Wspólna Polska
Rynek Główny 14
31-008 Kraków
tel. 12 422 43 55 lub 12 422 61 58
biuro@wspolnota-polska.krakow.pl
wspolnota-polska.org.pl/