Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • socjalne17
 • naukowe70
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla obcokrajowców studiujących w woj. małopolskim

organizator:

Stowarzyszenie Wspólna Polska

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2013

Stypendium dla obcokrajowców studiujących w woj. małopolskim

Jesteś obcokrajowcem i studiujesz na terenie województwa małopolskiego? Osiągasz dobre wyniki w nauce? Jeśli tak, to stypendium moze być dla Ciebie! Stypendium Stowarzyszenia Wspólna Polska przeznaczone jest dla obcokrajowców pochodzących z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polaków i osób innej narodowości pochodzących ze Wschodu, a także przedstawiciel i Polonii z innych krajów.

Dla kogo jest to stypendium?
Stypendium przysługuje studentom wyższych uczelni państwowych lub niepaństwowych działających na terenie województwa małopolskiego, studiującym w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub studentom jednolitych studiów magisterskich.

Wysokość stypendium:
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 500 zł brutto. Pomoc stypendialna przyznana
jest na okres 10 miesięcy. Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach, w listopadzie i w grudniu.

Waymagane dokumenty:

1. W celu uzyskania stypendium osoba ubiegająca się o pomoc powinna dostarczyć udokumentowany wniosek stypendialny wraz podaniem, życiorysem, ksero paszportu.
2. Wniosek wraz z informacją o wymaganych załącznikach jest dostępny w siedzibie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Rynek Główny 14 (Dom Polonii) lub na www.swp.krakow.pl
3. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione. Nie będą przyjmowane wnioski wypełnione ręcznie.
4. Kandydat do stypendium musi spełnić co najmniej następujące warunki:

 • w przypadku osób rozpoczynających studia, wykazać się uzyskaną w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki, na który przyznane będzie stypendium, średnią ocen nie niższą niż 4,00,
 • w przypadku osób kontynuujących studia, wykazać się uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który przyznane będzie stypendium, średnią ocen nie niższą niż 3,50.

5. Osoby ubiegające się o stypendium powinni legitymować się zaświadczeniem o podjęciu studiów na uczelni wyższej znajdującej się na terenie województwa małopolskiego.
6. Osoby powtarzające rok nie mogą ubiegać się o stypendium – wyjątek mogą stanowić udokumentowane sytuacje losowe.

Wnioski o udzielenie stypendium będą przyjmowane do dnia 31 października.

Informacja pochodzi ze strony www.wspolnota-polska.org.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie Wspólna Polska
Rynek Główny 14
31-008 Kraków
tel. 12 422 43 55 lub 12 422 61 58
biuro@wspolnota-polska.krakow.pl
wspolnota-polska.org.pl/