Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla najlepszych studentów z gminy Chełmża

organizator:

Urząd Gminy Chełmża

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 10.10.2016
wartość stypendium: 250 zł miesięcznie

Stypendium dla najlepszych studentów z gminy Chełmża

Gmina Chełmża przyzna stypendia dla 5 najlepszych studentów.

Do 10 października studenci z gminy Chełmża mają czas, aby złożyć wniosek o otrzymanie stypendium.

Program skierowany jest do osób odbywających studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w trybie studiów dziennych.

O przyznanie stypendium może ubiegać się student, który:

 • na stałe mieszka w gminie Chełmża,
 • nie ma ukończonych 25 lat
 • zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia

Stypendium zostanie przyznane pięciu studentom na podstawie listy rankingowej ustalonej na podstawie średniej ocen i dotychczasowych osiągnięć, w tym sportowych, w dziedzinie społecznej czy w wolontariacie.

Wysokość przyznanego stypendium wyniesie 250 złotych miesięcznie dla każdej osoby. Wsparcie finansowe wypłacane będzie przez dziesięć miesięcy.

W celu ubiegania się o gminne stypendium, student powinien złożyć wniosek na obowiązującym formularzu razem z wymaganymi załącznikami: zaświadczenie z uczelni potwierdzające osiągnięte wyniki w nauce oraz wszelkie dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia studenta.

Zaświadczenie powinno zawierać informację o średniej ocen ze wszystkich egzaminów, bez uwzględnienia ocen z ćwiczeń.

Decyzję o przyznaniu stypendium pięciu osobom podejmie specjalna komisja powołana przez wójta gminy Chełmża Jacka Czarneckiego.

Wnioski o gminne stypendium studenckie należy składać do 10 października w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 11.

Informacje pochodzą ze strony: www.nowosci.com.pl

Kontakt

Gmina Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Tel.: (0-56) 675-60-77
info@gminachelmza.pl
www.gminachelmza.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA: