Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla najlepszych studentów z gminy Chełmża

organizator:

Urząd Gminy Chełmża

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 10.10.2016
wartość stypendium: 250 zł miesięcznie

Stypendium dla najlepszych studentów z gminy Chełmża

Gmina Chełmża przyzna stypendia dla 5 najlepszych studentów.

Do 10 października studenci z gminy Chełmża mają czas, aby złożyć wniosek o otrzymanie stypendium.

Program skierowany jest do osób odbywających studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w trybie studiów dziennych.

O przyznanie stypendium może ubiegać się student, który:

 • na stałe mieszka w gminie Chełmża,
 • nie ma ukończonych 25 lat
 • zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia

Stypendium zostanie przyznane pięciu studentom na podstawie listy rankingowej ustalonej na podstawie średniej ocen i dotychczasowych osiągnięć, w tym sportowych, w dziedzinie społecznej czy w wolontariacie.

Wysokość przyznanego stypendium wyniesie 250 złotych miesięcznie dla każdej osoby. Wsparcie finansowe wypłacane będzie przez dziesięć miesięcy.

W celu ubiegania się o gminne stypendium, student powinien złożyć wniosek na obowiązującym formularzu razem z wymaganymi załącznikami: zaświadczenie z uczelni potwierdzające osiągnięte wyniki w nauce oraz wszelkie dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia studenta.

Zaświadczenie powinno zawierać informację o średniej ocen ze wszystkich egzaminów, bez uwzględnienia ocen z ćwiczeń.

Decyzję o przyznaniu stypendium pięciu osobom podejmie specjalna komisja powołana przez wójta gminy Chełmża Jacka Czarneckiego.

Wnioski o gminne stypendium studenckie należy składać do 10 października w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 11.

Informacje pochodzą ze strony: www.nowosci.com.pl

Kontakt

Gmina Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Tel.: (0-56) 675-60-77
info@gminachelmza.pl
www.gminachelmza.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA: