Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne43
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla doktorantów z woj. dolnośląskiego- Grant Plus

organizator:

Urzęd Marszałkowskie Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.05.2014

Stypendium dla doktorantów z woj. dolnośląskiego- Grant Plus

Stypendia w projekcie Grant Plus przyznawane są w celu zoptymalizowania warunków w zakresie prowadzenia prac badawczych, które przyczynią się do transferu i rozwoju technologii, a także podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Dolnego Śląska.

Projekt Grant Plus skierowany jest do uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia).

O przyznanie stypendium mogą wnioskować osoby, które spełniają m.in. następujące wymogi:

 • mają otwarte przewody doktorskie w uczelniach wyższych lub innych placówkach naukowych mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, które uprawnione są do nadania stopnia naukowego doktora;

 • kształcą się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych, oraz realizują prace doktorskie z zakresu dyscyplin naukowych uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa dolnośląskiego;

 • nie otrzymują wsparcia stypendialnego, niepodlegającego rozliczeniu w oparciu o faktycznie poniesione wydatki i dokumenty księgowe;

 • posiadają obywatelstwo Unii Europejskiej;

 • zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego;

 • prowadzą innowacyjne badania naukowe, których rezultaty mogą zostać w sposób praktyczny zastosowane i wdrożone na terenie województwa dolnośląskiego;

 • przedstawią zaświadczenia o statusie uczestnika studiów doktoranckich przez co najmniej 9 miesięcy w okresie wypłaty stypendium w danej edycji;

 • nie prowadzą działalności gospodarczej w dziedzinie, w której realizują swoje prace doktorskie.

Terminy przyjmowania wniosków:

2 kwietnia 2014 r. – 30 maja 2014 r.

Wniosek musi byś złożony osobiście (pn. – pt. w godz. 9:00 – 15:00)  lub drogą pocztową (liczy się data wpływu wniosku).


Informacje pochodzą ze strony: www.umwd.dolnyslask.pl

Kontakt

Urzęd Marszałkowskie Województwa Dolnośląskiego
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław


www.umwd.dolnyslask.pl