Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla doktorantów z woj. dolnośląskiego- Grant Plus

organizator:

Urzęd Marszałkowskie Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.05.2014

Stypendium dla doktorantów z woj. dolnośląskiego- Grant Plus

Stypendia w projekcie Grant Plus przyznawane są w celu zoptymalizowania warunków w zakresie prowadzenia prac badawczych, które przyczynią się do transferu i rozwoju technologii, a także podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Dolnego Śląska.

Projekt Grant Plus skierowany jest do uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia).

O przyznanie stypendium mogą wnioskować osoby, które spełniają m.in. następujące wymogi:

 • mają otwarte przewody doktorskie w uczelniach wyższych lub innych placówkach naukowych mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, które uprawnione są do nadania stopnia naukowego doktora;

 • kształcą się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych, oraz realizują prace doktorskie z zakresu dyscyplin naukowych uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa dolnośląskiego;

 • nie otrzymują wsparcia stypendialnego, niepodlegającego rozliczeniu w oparciu o faktycznie poniesione wydatki i dokumenty księgowe;

 • posiadają obywatelstwo Unii Europejskiej;

 • zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego;

 • prowadzą innowacyjne badania naukowe, których rezultaty mogą zostać w sposób praktyczny zastosowane i wdrożone na terenie województwa dolnośląskiego;

 • przedstawią zaświadczenia o statusie uczestnika studiów doktoranckich przez co najmniej 9 miesięcy w okresie wypłaty stypendium w danej edycji;

 • nie prowadzą działalności gospodarczej w dziedzinie, w której realizują swoje prace doktorskie.

Terminy przyjmowania wniosków:

2 kwietnia 2014 r. – 30 maja 2014 r.

Wniosek musi byś złożony osobiście (pn. – pt. w godz. 9:00 – 15:00)  lub drogą pocztową (liczy się data wpływu wniosku).


Informacje pochodzą ze strony: www.umwd.dolnyslask.pl

Kontakt

Urzęd Marszałkowskie Województwa Dolnośląskiego
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław


www.umwd.dolnyslask.pl