Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • naukowe82
 • socjalne9
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla doktorantów z woj. dolnośląskiego- Grant Plus

organizator:

Urzęd Marszałkowskie Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.05.2014

Stypendium dla doktorantów z woj. dolnośląskiego- Grant Plus

Stypendia w projekcie Grant Plus przyznawane są w celu zoptymalizowania warunków w zakresie prowadzenia prac badawczych, które przyczynią się do transferu i rozwoju technologii, a także podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Dolnego Śląska.

Projekt Grant Plus skierowany jest do uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia).

O przyznanie stypendium mogą wnioskować osoby, które spełniają m.in. następujące wymogi:

 • mają otwarte przewody doktorskie w uczelniach wyższych lub innych placówkach naukowych mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, które uprawnione są do nadania stopnia naukowego doktora;

 • kształcą się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych, oraz realizują prace doktorskie z zakresu dyscyplin naukowych uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa dolnośląskiego;

 • nie otrzymują wsparcia stypendialnego, niepodlegającego rozliczeniu w oparciu o faktycznie poniesione wydatki i dokumenty księgowe;

 • posiadają obywatelstwo Unii Europejskiej;

 • zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego;

 • prowadzą innowacyjne badania naukowe, których rezultaty mogą zostać w sposób praktyczny zastosowane i wdrożone na terenie województwa dolnośląskiego;

 • przedstawią zaświadczenia o statusie uczestnika studiów doktoranckich przez co najmniej 9 miesięcy w okresie wypłaty stypendium w danej edycji;

 • nie prowadzą działalności gospodarczej w dziedzinie, w której realizują swoje prace doktorskie.

Terminy przyjmowania wniosków:

2 kwietnia 2014 r. – 30 maja 2014 r.

Wniosek musi byś złożony osobiście (pn. – pt. w godz. 9:00 – 15:00)  lub drogą pocztową (liczy się data wpływu wniosku).


Informacje pochodzą ze strony: www.umwd.dolnyslask.pl

Kontakt

Urzęd Marszałkowskie Województwa Dolnośląskiego
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław


www.umwd.dolnyslask.pl