Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla doktorantów Politechniki Gdańskiej

organizator:

Politechnika Gdańska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 08.11.2013

Stypendium dla doktorantów Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska ogłosiła V edycję konkursu stypendialnego w ramach projektu „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii”. W ramach konkursu doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich lat I-IV z jednostek biorących udział w projekcie tj.:
– Wydziału Chemicznego
– Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
– Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
– Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

zostanie przyznanych 70 stypendiów zgodnie z Regulaminem, który został ustalony Zarządzeniem Rektora nr 16/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku. Wszelkie dokumenty dotyczące aplikowania o stypendia znajdą Państwo poniżej.

Dokładny harmonogram konkursu

15 października 2013 – początek konkursu
8 listopada 2013 – koniec składania wniosków stypendialnych
22 listopada 2013 – ogłoszenie wstępnej listy stypendystów
29 listopada 2013 – koniec składania odwołań
6 grudnia 2013 – ogłoszenie ostatecznej listy stypendystów
do 20 grudnia 2013 – wypłata stypendiów za październik, listopad i grudzień

Miejsce składania dokumentów (dla poszczególnych jednostek)

* dla Wydziału Chemicznego PG – Dziekanat Studiów Doktoranckich – bud. Chemia C, pok. 6
* dla Wydziału FTiMS PG- Dziekanat Studiów Doktoranckich – Gmach Główny, pok. 102
* dla Wydziału ETI PG – Dziekanat Studiów Doktoranckich – Nowy Gmach ETI, pok. 145
* dla IMP PAN – pokój 404 w budynku Instytutu

a kopię wniosku w wersji MS Word/PDF – bez konieczności podpisu w wersji elektronicznej na adres email: interphd@pg.gda.pl. Dokumenty dotyczące przystąpienia do projektu (jeśli potrzeba) należy dostarczyć do Biura Projektu (Chemia B, pok. 4).

Dokumenty konkursowe

– List przewodni Kierownika Projektu
– Ogłoszenie konkursu
– Instrukcja bazy ISI 2013
– Zarządzenie Rektora 16/2011 (Regulamin stypendialny)
– Formularz stypendialny dla doktorantów Wydziału Chemicznego
– Formularz stypendialny dla doktorantów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
– Formularz stypendialny dla doktorantów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
– Formularz stypendialny dla doktorantów Instytutu Maszyn Przepływowych PAN
– Deklaracja uczestnictwa w projekcie i formularz danych osobowych (tylko dla osób, które dotychczas nie składały tych dokumentów)

Informacje ze strony: www.interphd.pg.gda.pl

Kontakt

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. 58 347 19 93
interphd@pg.gda.pl
www.interphd.pg.gda.pl