Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla doktoranta na wydziale matematyki UW

organizator:

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 27.11.2018
liczba stypendiów: 2

Stypendium dla doktoranta na wydziale matematyki UW

Nazwa stanowiska: doktorant

Forma zatrudnienia: stypendium

Dziedzina: informatyka

Liczba ofert: 2

Kwota wynagrodzenia/stypendium 4.500 PLN netto

Data rozpoczęcia pracy: 1 grudnia 2018

Okres zatrudnienia: 1 rok (z możliwością przedłużenia)

Instytucja (zakład/instytut/wydział/uczelnia/instytucja, miasto): Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Imię i nazwisko kierującego projektem: Stefan Dziembowski

Tytuł projektu: Kryptograficzne metody obrony przed nieuczciwymi producentami sprzętu elektronicznego
Opis projektu: „Celem projektu jest stworzenie mechanizmów obrony przed zagrożeniami wynikającymi z outsourcingu produkcji układów scalonych. Zlecanie wytwarzania sprzętu elektronicznego firmom zewnętrznym jest obecnie bardzo częsta praktyką, a typowymi wykonawcami tych zleceń są firmy umiejscowione za granicą (głównie w Chinach i na Tajwanie). Jest to bardzo niepokojące, zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę ogromne uzależnienie współczesnego społeczeństwa od urządzeń elektronicznych oraz ich obecność w bardzo dużej liczbie urządzeń otaczających człowieka. Ze względu na złożoność tych układów sprawdzenie czy zewnętrzny producent wytworzył je prawidłowo jest z reguły bardzo trudne. Dlatego nieuczciwy producent może zmienić działanie urządzenia, poprzez wprowadzenie do niego złośliwych modyfikacji, nazywanych sprzętowymi końmi trojańskim. Tak zmodyfikowane urządzenie może spowodować znaczne szkody dla jego użytkowników poprzez nieprawidłowe działanie lub kradzież prywatnych danych. Innym zagrożeniem powiązanym ze zjawiskiem outsourcingu produkcji sprzętu elektronicznego jest kradzież własności intelektualnej i piractwo. Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z outsourcingiem produkcji układów scalonych jest od kilku lat intensywnym tematem badań w środowisku naukowym zajmującym się bezpieczeństwem sprzętowym. Z reguły w pracach z tej tematyki nie były stosowane zaawansowane metody kryptograficzne. W  projekcie spojrzymy na ten problem z punktu widzenia kryptograficznego. Inaczej mówiąc, zaproponujemy rozwiązania używające najnowszych technik kryptograficznych, oraz zastosujemy metodologię stosowaną w kryptografii w celu analizy własności zaproponowanych rozwiązań

Zadania:

 1. Prowadzenie prac naukowych w tematyce projektu.
 2. Spisywanie uzyskanych wyników oraz ich prezentacja na seminariach i konferencjach
  naukowych.
 3. Współpraca z innymi członkami zespołu oraz z partnerami zagranicznymi

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. Dobra znajomość matematyki oraz informatyki teoretycznej.
 2. Znajomość języka angielskiego.
 3.  Entuzjazm do prowadzenia badań podstawowych w informatyce.

Lista wymaganych dokumentów
1. Życiorys
2. Lista ocen ze studiów licencjackich i magisterskich

Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. strona www): http://www.crypto.edu.pl/positions/phd-trojans
Adres przesyłania zgłoszeń: https://tinyurl.com/y8xb7hr9

Informacje pochodzą ze strony: www.mimuw.edu.pl

Kontakt

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
www.crypto.edu.pl/positions/phd-trojans