Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie95
 • studenci61
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne45
 • naukowe110
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe45
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd85
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Burmistrza Wojnicza 2024

organizator:

Urząd Miasta Wojnicz

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2024

Stypendium Burmistrza Wojnicza 2024

Uzdolnieni uczniowie pobierający naukę w szkołach na terenie Gminy Wojnicz
bez względu na miejsce zamieszkania mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza w ramach Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz za rok szkolny 2023/2024
.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do ubiegania się o Stypendium Burmistrza Wojnicza uprawnieni są uczniowie pobierający naukę na terenie Gminy Wojnicz oraz absolwenci tych szkół bez względu na miejsce zamieszkania uczęszczający do szkół zarówno publicznych jak i nie publicznych:

 • podstawowych (kl. IV – VIII),
 • ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,

Jakie są formy stypendium?

Jako formy realizacji Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz ustanowiono Stypendium Burmistrza Wojnicza:

 • za osiągnięcia w nauce,
 • za osiągnięcia artystyczne.

Nie można przyznać dwóch stypendiów jednej osobie.

Jakie należy spełnić kryteria aby uzyskać stypendium?

1.Aby ubiegać się o stypendium za osiągnięcia w nauce uczeń musi pobierać naukę na terenie Gminy Wojnicz, z zachowania uzyskać co najmniej ocenę dobrą oraz nie posiadać nieusprawiedliwionych nieobecności a także spełnić przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnąć średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych minimum:
 • w szkole podstawowej w klasach IV-VI       –  5,60
 • w szkole podstawowej w klasach VII-VIII  –  5,40
 • w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych   – 5,20
 • uzyskać tytuł laureata lub finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla ogólnopolskiego, międzynarodowego, lub wojewódzkiego, być autorem prac, lub uzyskać wyniki badawcze uznane na uczelniach krajowych, lub zagranicznych za osiągnięcia wybitne, nowatorskie, odkrywcze.

2.Aby ubiegać się o stypendium za osiągnięcia artystyczne uczeń musi pobierać naukę na terenie Gminy Wojnicz, z zachowania uzyskać co najmniej ocenę dobrą oraz nie posiadać nieusprawiedliwionych nieobecności a także spełnić przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 • uzyskać co najmniej 10 miejsce lub wyróżnienie w konkursach, olimpiadach, festiwalach, przeglądach o charakterze artystycznym co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,
 • są laureatami, finalistami konkursów, olimpiad, festiwali i przeglądów o charakterze artystycznym co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski  o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza należy składać  na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Wojniczu do 31 lipca 2024 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczających uzyskane osiągnięcia oraz uwierzytelnioną kserokopię świadectwa szkolnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie terminu, jednak nie później niż do 10 września 2024.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza po uzyskaniu pisemnej zgody pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego może złożyć:

 • dyrektor szkoły,
 • wychowawca klasy.

W jakiej formie przyznaje się stypendium?

Stypendium Burmistrza Wojnicza jest przyznawane w formie wypłacanego jednorazowo świadczenia pieniężnego.

Informacje pochodzą ze strony: wojnicz.pl

Sięgnijcie także po inne stypendia dla uczniów z całej Polski!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miejski w Wojniczu
Rynek 1
32-830 Wojnicz

um@wojnicz.pl
www.wojnicz.pl