Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe21
 • naukowe39
 • artystyczne27
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Burmistrza Starego Sącza dla młodzieży 2023

organizator:

Urząd Miejski w Starym Sączu

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2023

Stypendium Burmistrza Starego Sącza dla młodzieży 2023

Stypendia mogą być przyznane uczniom szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia w ramach „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz” w roku szkolnym/ akademickim 2023/2024.
Informacje ogólne:

W celu wsparcia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w Gminie Stary Sącz kontynuowany jest program stypendialny, którego głównym założeniem jest :

 •  stworzenie trwałego systemu pomocy i zachęty dla młodzieży,
 • popularyzacja osiągnięć,
 • doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów i studentów, stworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej i studenckiej,
 • promocja Gminy Stary Sącz poprzez osiągnięte wyniki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów, którzy spełniają kryteria określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Starego Sącza dla uczniów i studentów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”, będącym załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXI/363/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz”.

Stypendium wypłacane będzie w 12 ratach w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. po 500 złotych miesięcznie.

Termin naboru i miejsce składania wniosków :

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 15 maja 2023 r. i kończy 30 czerwca 2023 r.

Wniosek można pobrać elektronicznie lub uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w godzinach pracy Urzędu, w pok. nr 2 w budynku pomocniczym Urzędu ( wejście od strony parkingu wewnętrznego ). Informacje pod numerem telefonu: 18 446 02 70, 449 77 53.

Wniosek wraz z dołączonymi dokumentami ( mogą być kserokopie ) należy przesłać do Urzędu Miejskiego, ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz lub złożyć osobiście – w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie stypendium”. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Informacje pochodzą ze strony: www.starysacz.um.gov.pl. 

W naszej wyszukiwarce odnajdziecie też inne oferty stypendiów dla uczniów i studentów

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Starym Sączu
ul. Batorego 25
33-340 Stary Sącz
tel. 8 446 02 70, 449 77 53
gmina@starysacz.um.gov.pl
www.starysacz.um.gov.pl