Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Burmistrza Starego Sącza dla młodzieży 2023

organizator:

Urząd Miejski w Starym Sączu

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2023

Stypendium Burmistrza Starego Sącza dla młodzieży 2023

Stypendia mogą być przyznane uczniom szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia w ramach „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz” w roku szkolnym/ akademickim 2023/2024.
Informacje ogólne:

W celu wsparcia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w Gminie Stary Sącz kontynuowany jest program stypendialny, którego głównym założeniem jest :

 •  stworzenie trwałego systemu pomocy i zachęty dla młodzieży,
 • popularyzacja osiągnięć,
 • doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów i studentów, stworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej i studenckiej,
 • promocja Gminy Stary Sącz poprzez osiągnięte wyniki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów, którzy spełniają kryteria określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Starego Sącza dla uczniów i studentów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”, będącym załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXI/363/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz”.

Stypendium wypłacane będzie w 12 ratach w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. po 500 złotych miesięcznie.

Termin naboru i miejsce składania wniosków :

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 15 maja 2023 r. i kończy 30 czerwca 2023 r.

Wniosek można pobrać elektronicznie lub uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w godzinach pracy Urzędu, w pok. nr 2 w budynku pomocniczym Urzędu ( wejście od strony parkingu wewnętrznego ). Informacje pod numerem telefonu: 18 446 02 70, 449 77 53.

Wniosek wraz z dołączonymi dokumentami ( mogą być kserokopie ) należy przesłać do Urzędu Miejskiego, ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz lub złożyć osobiście – w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie stypendium”. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Informacje pochodzą ze strony: www.starysacz.um.gov.pl. 

W naszej wyszukiwarce odnajdziecie też inne oferty stypendiów dla uczniów i studentów

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Starym Sączu
ul. Batorego 25
33-340 Stary Sącz
tel. 8 446 02 70, 449 77 53
gmina@starysacz.um.gov.pl
www.starysacz.um.gov.pl