Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne16
 • artystyczne34
 • sportowe28
 • socjalne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Burmistrza Siechnic dla uczniów

organizator:

Urząd Miejski w Siechnicach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 12.09.2012

Stypendium Burmistrza Siechnic dla uczniów

Do 15 września br. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12 można składać wnioski na Stypendium Burmistrza Siechnic za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególne uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV-VI publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów, zamieszkującym Gminę Siechnice.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic lub prawny opiekun ucznia,
 • wychowawca,
 • dyrektor szkoły,
 • nauczyciel prowadzący (opiekun, trener),
 • stowarzyszenie,
 • organizacja społeczna i pozarządowa.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną kopię świadectwa szkoły oraz kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

O stypendium mogą ubiegać się finaliści i laureaci konkursów wojewódzkich, ponadwojewódzkich lub regionalnych oraz olimpiad i turniejów ostatniego stopnia organizowanych na podstawie odpowiedniego zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej, a także uczniowie uzyskujący znaczące i udokumentowane osiągnięcia sportowe, artystyczne, naukowe i społeczne:

 • członkowie kadry narodowej w danej dziedzinie sportu, zwycięzcy, laureaci turniejów sportowych międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych;
 • laureaci konkursów, przeglądów, wernisaży o charakterze artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym;
 • laureaci konkursów, olimpiad przedmiotowych, uczestnictwo w pracach naukowych, publikacje w czasopismach popularnonaukowych, na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym

Szczegóły przyznawania stypendium zawarte są w Uchwale Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.siechnice.gmina.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
tel. 71 786 09 01
biuro@ugsiechnice.pl
www.siechnice.gmina.pl