Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe35
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne24
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Burmistrza Siechnic dla uczniów

organizator:

Urząd Miejski w Siechnicach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 12.09.2012

Stypendium Burmistrza Siechnic dla uczniów

Do 15 września br. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12 można składać wnioski na Stypendium Burmistrza Siechnic za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególne uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV-VI publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów, zamieszkującym Gminę Siechnice.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic lub prawny opiekun ucznia,
 • wychowawca,
 • dyrektor szkoły,
 • nauczyciel prowadzący (opiekun, trener),
 • stowarzyszenie,
 • organizacja społeczna i pozarządowa.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną kopię świadectwa szkoły oraz kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

O stypendium mogą ubiegać się finaliści i laureaci konkursów wojewódzkich, ponadwojewódzkich lub regionalnych oraz olimpiad i turniejów ostatniego stopnia organizowanych na podstawie odpowiedniego zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej, a także uczniowie uzyskujący znaczące i udokumentowane osiągnięcia sportowe, artystyczne, naukowe i społeczne:

 • członkowie kadry narodowej w danej dziedzinie sportu, zwycięzcy, laureaci turniejów sportowych międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych;
 • laureaci konkursów, przeglądów, wernisaży o charakterze artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym;
 • laureaci konkursów, olimpiad przedmiotowych, uczestnictwo w pracach naukowych, publikacje w czasopismach popularnonaukowych, na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym

Szczegóły przyznawania stypendium zawarte są w Uchwale Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.siechnice.gmina.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
tel. 71 786 09 01
biuro@ugsiechnice.pl
www.siechnice.gmina.pl