Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie98
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne18
 • socjalne26
 • sportowe46
 • artystyczne47
 • naukowe114
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia35
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd87
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

organizator:

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.07.2021

Stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

Do 31 lipca 2021 roku można składać wnioski o stypendium burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Uczniowie mogą liczyć na kwotę od 500 do nawet 2000 zł, w zależności, na jakim etapie edukacji się znajdują. Nie trzeba być mieszkańcem Pruszcza, wystarczy, że uczęszcza się do jednej z pruszczańskich szkół.

Kwota udzielonego stypendium jest przyznawana raz w roku i jej wysokość jest uzależniona od etapu edukacji, na jakim znajduje się uczeń. Uczniowie szkół podstawowych klas od IV do VI mogą liczyć na 500 zł, klas od VII do VIII na 1 000 zł, pozostali uczniowie za swoje wysokie wyniki otrzymają 2 000 zł.

Wyjątkowo w 2021 r. do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawniony został także uczeń, który w roku szkolnym 2020/2021 uzyskał wysoką średnią ocen, ale nie legitymuje się dodatkowymi osiągnięciami. 

Aby otrzymać stypendium należy zgłosić taką chęć samodzielnie, nie zrobi tego za nas nauczyciel lub trener. Pełnoletni uczniowie mogą składać wnioski samodzielnie. W imieniu uczniów niepełnoletnich wnioski w ich imieniu składać mogą rodzice lub opiekunowie prawni.

O stypendium burmistrza mogą ubiegać się uczniowie pruszczańskich szkół, bez względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku wraz z wymaganiami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kryteria przyznawania stypendium

Do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest uczeń, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,70 w klasie IV-VI szkoły podstawowej, 5,50 w klasie VII-VIII szkoły podstawowej, 5,00 w szkole ponadpodstawowej oraz uzyskał tytuł laureata lub finalisty bądź zajął I, II, III miejsce w konkursie, turnieju albo olimpiadzie o charakterze interdyscyplinarnym, przedmiotowym lub tematycznym, na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym lub gminnym.

Do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,00 oraz spełnił jeden z poniższych warunków:

 • zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w ogólnopolskich zawodach o randze Mistrzostw Polski zorganizowanych przez odpowiedni związek sportowy, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin indywidualnych;
 • zajął jedno z dziesięciu pierwszych miejsc w międzynarodowych zawodach o randze Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy zorganizowanych przez odpowiedni związek sportowy, lub międzynarodową organizację sportową, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin indywidualnych i zespołowych;
 • zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w Mistrzostwach Polski lub w finale wojewódzkim zawodów organizowanych przez Polski Związek Sportowy, lub międzynarodową organizację sportową, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin zespołowych;
  zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w finale wojewódzkim zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – dotyczy dyscyplin indywidualnych i zespołowych;
 • został zakwalifikowany co najmniej do kadry województwa pomorskiego w danym roczniku, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin zespołowych.

Do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia artystyczne uprawniony jest uczeń, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50 oraz uzyskał tytuł laureata bądź finalisty lub zajął I, II, III miejsce w konkursie, turnieju albo przeglądzie o charakterze artystycznym na szczeblu ogólnopolskim.

Informacje pochodzą ze strony: pruszcz-gdanski.pl

W wyszukiwarce mojestypendium.pl znajdziecie też inne stypendia dla uczniów.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 21
urzad@pruszcz-gdanski.pl
pruszcz-gdanski.pl