Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

organizator:

Urząd Miasta Podkowa Leśna

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.10.2020

Stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 25 roku życia, mogą ubiegać się o Stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna. Jest to indywidualne wyróżnienie za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe bądź artystyczne.

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje:

 • Dyrektorom placówek oświatowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej,
 • Klubom sportowym,
 • Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna,
 • Rektorom lub Dziekanom szkół wyższych,
 • Rodzicom lub opiekunom,
 • Pełnoletnim uczniom bądź studentom.

Podstawę ustalenia wysokości w/w stypendium stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium. Wysokość miesięcznych rat stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe może wynosić do 15% wspomnianej kwoty. Stypendium jest przyznawane na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż na 10 miesięcy. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej Kandydata. Wcześniejsze stypendia nie wpływają na uzyskanie stypendium w tym roku. Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek w terminie od 1 września do 30 października br. w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne jest dostępny na stronie BIP. Wniosek jest do pobrania na stronie Miasta Podkowa Leśna .

Informacje pochodzą ze strony: podkowalesna.pl

Kontakt

Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00
urzadmiasta@podkowalesna.pl
podkowalesna.pl