Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne4
 • sportowe16
 • artystyczne10
 • naukowe14
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

organizator:

Urząd Miasta Podkowa Leśna

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.10.2023

Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Od 1 września trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów legitymujących się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi lub artystycznymi.

Kryteria przyznawania stypendiów

Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń:

 • Szkoły podstawowej, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego lub ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, w roku poprzedzającym okres stypendialny;
 • Szkoły ponadpodstawowej, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, w roku poprzedzającym okres stypendialny.
 • Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który zajął co najmniej 3 miejsce w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie sportowym/zawodach sportowych o randze mistrzowskiej, w dyscyplinach indywidualnych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe lub Szkolny Związek Sportowy, w roku szkolnym poprzedzającym okres stypendialny.

Stypendium za wybitne osiągniecia artystyczne może otrzymać uczeń, który uzyskał indywidualnie tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu artystycznego organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bądź organizowanych pod patronatem Ministra ww. instytucji, w roku szkolnym poprzedzającym okres stypendialny.

Kto może zgłosić kandydata do stypendium? Dyrektorzy placówek oświatowych, kluby sportowe, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, rodzice bądź opiekunowie prawni.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć oryginalne lub uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcie kandydata. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2023 r.

Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w danym roku szkolnym, nie dłużej niż na 10 miesięcy. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w latach następnych.

Informacje pochodzą ze strony: podkowalesna.pl

Inne stypendia dla uczniów można znaleźć w naszej wyszukiwarce stypendialnej.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00
urzadmiasta@podkowalesna.pl
podkowalesna.pl