Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mława – stypendium dla uczniów, zawodników i studentów

organizator:

Urząd Miasta Mława

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.10.2019

Mława – stypendium dla uczniów, zawodników i studentów

Do końca października można składać wnioski o stypendium  Burmistrza Miasta Mława dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów za okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Do kogo skierowane jest stypendium?

Stypendium skierowane jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Miasta Mława, zawodników klubów sportowych mających siedzibę w Mławie oraz innych zawodników reprezentujących Mławę oraz studentów studiów stacjonarnych, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe przysługuje uczniom legitymującym się co najmniej oceną bardzo dobrą z zachowania oraz spełniającej jeden z następujących warunków:

 • są finalistami olimpiad lub konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego, centralnego, organizowanych na zasadach określonych przez kuratora, ministra właściwego do spraw oświaty;
 • są finalistami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw oświaty, szkolnictwa wyższego lub instytucji naukowych.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom legitymującym się co najmniej oceną bardzo dobrą z zachowania oraz spełniającej jeden z następujących warunków:

 • są finalistami konkursów, turniejów, olimpiad o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;
 • są finalistami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określone w pkt. 1 posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawo do  ubiegania się o stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom legitymującym się co najmniej oceną bardzo dobrą z zachowania oraz spełniającej jeden z następujących warunków:

 • mają osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, Młodzieżowych igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej pucharu świata , w klasyfikacji generalnej pucharu Europy;
 • mają osiągnięcia w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, ogólnopolskich prestiżowych turniejach klasyfikacyjnych, Mistrzostwach Polski;
 • w przypadku gier zespołowych mają osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim.

Prawo do  ubiegania się o stypendium dla studentów studiów stacjonarnych, począwszy od trzeciego semestru przysługuje studentom, którzy spełniaj łącznie następujące warunki:

 • legitymują się działalnością na rzecz środowiska naukowego, promującego Mławę (posiadają publikacje o charakterze naukowym, wystawy, współpracują z instytucjami naukowymi itp.);
 • osiągnięcia muszą być potwierdzone przez organizację, uczelnię, instytucję, na rzecz której student pracuje.

Za jaki okres przyznawane jest stypendium?

Stypendium przyznawane jest za rok szkolny poprzedzający przyznanie stypendium tj. za okres od 1 września do 31 sierpnia.

Kto może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium ?

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

 • dyrektor szkoły;
 • klub sportowy;
 • student dziennych studiów wyższych, począwszy od trzeciego semestru.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium?

Wniosek wnioskodawca składa do 31 października danego roku kalendarzowego w Kancelarii Urzędu Miasta Mława. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem potwierdzających wybitne osiągnięcia ucznia, zawodnika, studenta.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Puzio – Dębską, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Padlewskiego 13, tel. 236545638 wew. 411, tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka.debska@mlawa.pl

Informację pochodzą ze strony: www.mlawa.pl

Kontakt

Urząd Miasta Mława - Wydział Oświaty i Polityki Społecznej
ul. Padlewskiego 13
06-500 Mława
tel. 23 65 456 38
agnieszka.debska@mlawa.pl
www.mlawa.um.gov.pl